Yıl:2014   Cilt: 6   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 563

Sebahattin Abdurrahman

Yunan Parlamentosunda etkin temsil etme mücadelesi: Batı Trakya Türkleri ve Dostluk-Eşitlik-Barış Partisi

Azınlıkların politikaya katılımı hala siyeset biliminin en çelişkili konularından birisi. Birçok ülkede, azınlıklarla ilgili politikalar, azınlıkların kendi görüşleri dikkate alınmadan planlanıyor. Yunanistan devleti de bu kategoriye giriyor; azınlıklar karar alma sürecinde göz ardı ediliyor, Batı Trakya Türkleri örneğinde olduğu gibi. 1923´ten beri azınlık grubundan seçilen pek çok milletvekili, politikacıların dikkatini azınlıkla ilgili meselelere çekebilmek için Yunan Parlementosuna girdi. Fakat, azınlık hakları ihlallerinin devam etmesi milletvekilerinin karar alma süreçlerinde etkisiz kaldıklarını gösterdi. Bu çalışmada öncelikle Batı Trakya Türklerinin Yunan Parlementosundaki politik duruşlarını inceleyeceğim. İkinci olarak ise Dostluk-Eşitlik-Barış partisinin kuruluş sürecini, Yunan Parlementosunda karar alma aşamasında etkili olabilme stratejisini ve ihtimalini inceleyeceğim.

Anahtar Kelimeler: Batı Trakya Türkleri, Yunanistan, Azınlık Siyaseti, Azınlık Partisi

Doi Number :10.9737/historyS1170


The struggle for effective representation in the Greek Parliament: Friendship-Equality-Peace party and the Western Thrace Turks

The political participation of minorities is still one of the most controversial subjects in the field of politics. In many states, policies regarding minorities are designed without considering minority approaches. Greece falls in that category of state where minorities are ignored when decisions are taken as occurs usually in the case of Western Thrace Turks. Since 1923, many MPs have been elected from the minority and sent to the Greek Parliament in order to bring the minority issues to the attention of law and policy makers. However, the practices and the continuity of minority rights violations confirm that the MPs have not been successful in influencing the decisions. In this study, first, I will briefly look at the political behaviour of the Western Thrace Turks in the Greek Parliament. Second, I will touch on the Friendship-Equality-Peace party´s formation and its strategies in terms of being effective in decision making process in the Greek Parliament.

Keywords: Western Thrace Turks, Greece, Minority Politics, Minority Party

Doi Number :10.9737/historyS1170


278