Year:2018   Volume: 10   Issue: 4   Area: Tarih

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 1104

Ramazan Sonat

A Historical Critique of the State-Tribal Relationship and Its Reflections in the Shadow of the First World War: The Example of the Al-Aneze Tribe

Based on The Ottoman Archives of the Prime Minister´s Office, this article aims to explain public order problems caused by Al Aneze tribe that resided in Syria and Iraq regions during the First World War and the reactions of the Ottoman Empire against these problems. Additionally, in this context by examining memoirs, this article tries to explain the power of the Al Aneze tribe on the other tribes who lived in the places where the Al Aneze Tribe was located and the effects of external powers on the public order problems.

Keywords: Al-Aneze Tribe, Syria, Iraq, World War I, The Ottoman Archives of the Prime Minister´s Office.

DOI Number: 10.9737/hist.2018.614


El Aneze Aşireti Ekseninde Birinci Dünya Savaşı´nın Gölgesinde Devlet-Aşiret İlişkisi ve Yansımaları Üzerine Bir Tarih Kritiği

Bu çalışma ağırlıklı olarak Suriye ve Irak´ta ikamet eden El Aneze Aşireti´nin I. Dünya Savaşı sırasında cephe gerisinde sebep olduğu asayiş problemlerini ve bu problemlere karşı Osmanlı devlet aygıtının gösterdiği reaksiyonları Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgeleri doğrultusunda açıklamayı hedeflemektedir. Bu konu kapsamında ayrıca anı türüne başvurularak El Aneze Aşireti´nin bulunduğu noktalarda diğer aşiretler üzerindeki gücü ve cephe gerisinde neden olduğu asayiş sorunlarının oluşumunda dış tesirlerin hangi oranda etkili olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: El Aneze, Suriye, Irak, I. Dünya Savaşı, Başbakanlık Osmanlı Arşivi.

DOI Number: 10.9737/hist.2018.614


798