Year:2014   Volume: 6   Issue: 4   Area: Tarih

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 607

Tufan Turan

The Reflection of the Dismissal and the Exile of Midhat Pasha in the Spanish Press and His Trip to Spain

Relying on the newspaper archives of Spanish National Library and Ministry of Culture, this article examines the Spanish Press coverage on the first three months of Mithat Pasha´s exile and provides detailed information on his trip to Spain, while he was in exile. The article presents that the Spanish press had inconsistent news and comments on Mithat Pasha, which turned from positive to negative or vice versa very quickly. Overall the national press had less inconsistency than the local Spanish press.

Keywords: Midhat Pasha, Spanish Press, Abdulhamid II, Exile, Spain, Ottoman Empire

Doi Number :10.9737/historyS1339


Midhat Paşa'nın Azli ve Sürgününün İspanyol Basınındaki Yansımaları ve Paşa'nın İspanya Seyahati

İspanya Milli Kütüphanesi ve İspanya Kültür Bakanlığı gazete arşivlerinden faydalanılarak hazırlanan bu makale Midhat Paşa'nın sürgününü izleyen üç aylık süreçte İspanyol basınında bu konuyla ilgili yapılan haberler ve yorumları inceleyerek, Midhat Paşa'nın sürgündeyken yaptığı İspanya seyahati ile ilgili Türk kaynaklarında üzerinde durulmayan ayrıntıları aktarmaktadır. Makale İspanyol basınında bu konu ile ilgili karmaşık, tutarsız yorum ve bilgilerin yer aldığını ancak genelde ulusal basının yerel basına göre daha tutarlı yayınlar yaptığını tespit etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Midhat Paşa, İspanya Basını, II. Abdulhamid, Sürgün, İspanya, Osmanlı Devleti

Doi Number :10.9737/historyS1339


910