Year:2013   Volume: 5   Issue: 6   Area: Tarih

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 544

Armenian Question Debate on theArmistice Period Press

Bünyamin Kocaoğlu

This article examines the Istanbul Press coverage on the 1915 Armenian events during the Armistice Period (1918-20) and presents that the hatred toward the former ruling party, the Party of Union and Progress, dominated the public discussion. This first public discussion on Armenian events outlined the key components of the issue and set the ground for future discussions. The terms relocations, killing, mutual killing were used for the first time during this public debate and affected the language of future debates. Still, all press unanomiously stood against the arguments that presented the entire Turkish nation as guilty in world public opinion.

Keywords: Armenian Issue, Armistice Period, Istanbul Press, Party of Union and Progress, First World War

Doi Number :10.9737/historyS1085


Mütareke Basınında Ermeni Meselesi Tartışmaları

Bu çalışma 1915 Ermeni olaylarının Mütareke dönemi (1918-20) İstanbul basınına yansımalarını incelemekte ve bu tartışmalarda İttihat ve Terakki´ye karşı duyulan nefretin öne çıktığını tespit etmektedir. Ermeni olayları ile ilgili ilk ciddi tartışmaların yaşandığı bu süreçte olayların ele alınış biçimi ve bu çerçevede ortaya konulan söylemler konu ile ilgili sonraki tartışmaların da temelini teşkil etmiştir. Tehcir, taktil, mukatele gibi söz konusu tartışmaların ortaya çıkardığı terimler, sonraki tartışmaların dilini de etkilemiştir. Bununla birlikte Ermeni olaylarından dolayı Türk milletinin dünya kamuoyunda suçlu olarak itham edilmesine mütareke basınının tamamı karşı çıkmış burada ortak bir söylem geliştirmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ermeni Meselesi, Mütareke süreci, İstanbul Basını, İttihat ve Terakki Fırkası, I. Dünya Savaşı

Doi Number :10.9737/historyS1085


143