Year:2019   Volume: 11   Issue: 1   Area: Tarih

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 1338

Resul Yavuz

Paris Barış Konferansı Sürecinde Ortadoğu´nun Paylaşımına Dair Faysal - İngiliz Görüşmeleri

Osmanlı Devleti´nin, Birinci Dünya Savaşı´ndan yenik ayrılmasıyla birlikte Ortadoğu´da meydana gelen gelişmelerin bölgenin siyasi şekillenmesine olan katkısı büyük olmuştur. Bu çalışmada, Ortadoğu´nun şekillenmesine baş rol oynayan siyasi aktörlerin bu süre zarfındaki diplomatik ve siyasi mücadeleleri konu edilmiştir. Ayrıca Paris Barış Konferansı ve sonrasındaki siyasi görüşmeler neticesinde, Araplar açısından ortaya çıkan hayal kırıklığı ile başta Faysal olmak üzere Arap davasındaki etkili kişilerin Anadolu´da Mustafa Kemal liderliğinde filizlenmekte olan milli direnişle temas arama çalışmaları ve bu çalışmaların İngiliz ve Fransız yetkililer üzerindeki etkileri de irdelenmiştir.

Keywords: Faysal, Ortadoğu, İngiltere, Fransa, Paris Barış Konferansı

DOI Number: 10.9737/hist.2019.724


The Meetings Between Faisal and Britain about The Sharing of Middle East During The Paris Peace Conference

The developments in the Middle East with the defeat of the Ottoman Empire during the First World War contributed to the political formation of the region. In this study, the diplomatic and political struggles of the political actors who played a leading role in shaping the Middle East were discussed. In addition, as a result of the Paris Peace Conference and the subsequent political negotiations, the search for contacts of the effective people in Arab case, especially Faisal with the national resistance that was under the leadership of Mustafa Kemal in Anatolia was examined and the effects of these works on the British and French authorities were discussed.

Anahtar Kelimeler: Faisal, Middle East, Britain, France, Paris Peace Conference

DOI Number: 10.9737/hist.2019.724