Year:2020   Volume: 12   Issue: 2   Area: Tarih

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 1648

Nermin Zahide Aydın

Refik Koraltan's Role in Democrat Party's Coming to Power

The Second World War had a negative impact on Turkey, and even though the country did not enter the war, the necessity to be poised ready for the war led to a decrease in the investments of the country and Turkish people who went through economically challenging days entered into different pursuits. Shortly after, there was a dissident group inside the Republican People's Party, which was the only political party of the time, who did not like some decisions of the party. Refik Koraltan and his friends, who belonged to this group led by Celal Bayar, were expelled from the party shortly thereafter. After the expulsion, Refik Koraltan and his friends founded the Democratic Party and started organizational works in the country for the success of the party. Particularly Refik Koraltan, who was one of the founders of the party, made significant efforts in the organization of the party. Although the Democratic Party did not succeed in the general elections held shortly after it was established, it succeeded in defeating the ruling Republican People's Party in the general elections held in 1950 and a multi-party political life was started in the country. In this study, the works of Refik Koraltan from the establishment of the Democratic Party to the period when it came to power were examined. During the research, documents from the Presidential State Archive, newspapers of the period, parliamentary archives and other printed sources were used.

Keywords: Refik Koraltan, Democratic Party, The Republican People's Party, organization, demonstration.

DOI Number: 10.9737/hist.2020.835


Demokrat Parti´nin İktidara Gelmesinde Refik Koraltan´ın Rolü

İkinci Dünya Savaşı Türkiye´yi olumsuz etkilemiş, savaşa girilmemiş olsa bile savaşa hazır bekleme zorunluluğu ülkedeki yatırımların azalmasına neden olmuş, ekonomik yönden sıkıntılı günler geçiren Türk halkı farklı arayışlar içine girmiştir. Çok geçmeden dönemin tek partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi içinde partinin bazı kararlarını beğenmeyen muhalif bir grup oluşmuştur. Celal Bayar´ın başını çektiği bu grubun içinde yer alan Refik Koraltan ve arkadaşları kısa bir süre sonra partiden ihraç edilmişlerdir. Refik Koraltan ve arkadaşları ihraç edildikten sonra Demokrat Parti´yi kurmuşlar, partinin başarılı olması için ülke için de teşkilatlanma çalışmalarına başlamışlardır. Özellikle parti kurucuları arasında yer alan Refik Koraltan´ın partinin teşkilatlanmasında önemli çalışmaları olmuştur. Demokrat Parti kurulduktan kısa bir süre sonra yapılan genel seçimlerde başarılı olamamışsa da 1950 tarihinde yapılan genel seçimlerde iktidar partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi´ni yenmeyi başarmış ve ülkede çok partili siyasi hayata geçilmiştir. Yaptığımız çalışmada Refik Koraltan´ın Demokrat Parti´nin kurulmasından iktidara geldiği döneme kadar olan süreçteki çalışmaları incelenmiştir. Araştırma yapılırken Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivinde bulunan belgeler, dönem gazeteleri, meclis arşivi ve basılı diğer kaynaklardan yararlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Refik Koraltan, Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, teşkilat, miting.

DOI Number: 10.9737/hist.2020.835


123