Year:2011   Volume: 3   Issue: 3   Area: Tarih

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 289

Özer Küpeli

Sarıcaoglu Osman Aga the Ayan of Yenisehir (Bursa) and His Inheritance

This study handles the activities and the confiscation of the assets of Sarıcaoğlu Osman Aga, the ayan of Yenisehir district in Bursa. Osman Aga was a bandit initially. When Osman Aga got stronger due to the support of Kalyoncu Ali Aga, the ayan of Bilecik, he became the ayan of Yenişehir. Since he continued to behave like a bandit, he was sentenced to death several times. Nevertheless he always escaped from the punishment by means of Kalyoncu Ali´s protection. Upon he continued illegal activities persistenly he was sentenced to death once again in 1813. Even he escaped he was caught and executed finally. Then his inheritance was confiscated. His total assets were estimated to be 600.000 kuruş.

Keywords: Sarıcaoğlu Osman Aga, Yenişehir, ayan, inheritance

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_401


Yenişehir (Bursa) Âyânı Sarıcaoğlu Osman Ağa ve Muhallefatı

Bu çalışmada, Yenişehir âyânı Sarıcaoğlu Osman Ağa'nın faaliyetleri ve müsâdere edilen varlıkları incelenmiştir. Osman Ağa, önceleri bir eşkıya olarak bilinirken Bilecik âyânı Kalyoncu Ali Ağa'nın desteğiyle güçlendi ve Yenişehir âyânı oldu. Ancak bir eşkıya gibi davranmaya devam etti. Bu nedenle birkaç kez ölüm cezasına çarptırıldı. Fakat Kalyoncu Ali tarafından korunduğu için cezalandırılmaktan hep kurtuldu. Kanunsuz eylemlerini sürdürdüğünden 1813'te bir kez daha idam cezası aldı, kaçmasına rağmen kısa süre sonra yakalanıp öldürüldü. Ardından muhallefatı müsâdere edildi. Osman Ağa'nın serveti 600.000 kuruş olarak tahmin edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sarıcaoğlu Osman Ağa, Yenişehir, âyân, muhallefat

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_401


763