International Journal of History ISSN:1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Year:2017 Volume: 9  Issue: 1  Area: History

Önder Duman, Mehmet Aydın
The Armenian Diaspora, Turkey and the Commemorate 50th Anniversary of the So-called Genocide
 
On April 24, 1965, Armenians throughout the world held memorial services to commemorate the 50th anniversary of the 1915 so-called genocide. At the same time, the Armenian diaspora organized a number of simultaneous demonstrations, religious memorials, exhibitions and concerts as well as monuments particularly in Lebanon, the USA, France, Greece and South American countries. Through all of these activities, the Armenian diaspora aimed to put claims about the so-called genocide on the world’s agenda. The Armenian propaganda was mostly based on the image of the Armenian victim victimized by the cruelty of Turks. The events of 1915 and the systematic massacre of Jews in Hitler’s Germany during the World War II were considered equal, and it was claimed that the Armenian genocide in the Ottoman Empire inspired Hitler. Turkey’s endeavors to counter this propaganda under the coordination of the Ministry of Foreign Affairs failed and the diaspora activities could not be ended.

Keywords: Armenian Diaspora, So-called Genocide, Commemorate, Turkey.

DOI Number: 10.9737/hist.2017.515

Ermeni Diasporası, Sözde Soykırımın 50. Yıldönümünü “Anma” Etkinlikleri ve Türkiye
 
Ermeni diasporası 24 Nisan 1965’te 1915 olaylarının 50. yıldönümünü gerekçe göstererek küresel ölçekte ilk defa pek çok anma etkinliği gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda başta Lübnan, ABD, Fransa, Yunanistan ve Güney Amerika ülkeleri olmak üzere Ermenilerin yaşadığı hemen her yerde gösteri ve yürüyüş, dini anma törenleri, anıt dikme, sergi ve konser gibi etkinlikler düzenlenmiştir. Ermeni diasporası tüm bu etkinliklerle sözde soykırım iddialarını dünya kamuoyunun gündemine sokmaya çalışmıştır. Propagandalarda çoğunlukla “mağdur Ermeni” “zalim Türk’e karşı” imajı çizilmiş, 1915 olayları ile II. Dünya Savaşı sırasında Hitler Almanyasınca Yahudilere uygulanan sistematik kıyım eş tutulmuş, hatta Hitlerin Osmanlı Devleti’ni rol modeli olarak aldığı iddia edilmiştir. Türkiye tüm bu propaganda faaliyetlerine karşı Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda bazı tedbirler almaya çalışmışsa da, bunlar olumlu manada sonuç vermemiş ve dolayısıyla diasporanın eylemlerine set çekilememiştir.

Anahtar Kelimeler: Ermeni Diasporası, Sözde Soykırım, “Anma”, Türkiye

DOI Number: 10.9737/hist.2017.515

Detail