Year:2010   Volume: 2   Issue: 2   Area: Tarih

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 150

Abidin Temizer

The Army Of Montenegro (1876-1913)

Montenegro is the smallest country of the Balkan. Even tough it gained great success in its history. All the man who is healty is regarded as soldier in the country for which the war is important. Even the women participated the war near the men. Sometimes with some changes , ¼ of their population could be soldiers. Montenegro had no a basis of an army. Soldiers used to carry their army equipments themselves. There can"t be mentioned about a specific order and war technic for Montenegro army. Also the army of Montenegro battled using simple guns and attacked with gerilla technic and thanks to this they used to gain important succes. The modernisation of the army had started at the end of the 19th century. İts usefull effects had highly been seen in Balkan Wars. İn each of the Balkan Wars, the country had succeded to enlarge its area.

Keywords: Montenegro, The Army Of Montenegro, Balkan, Army, Soldier

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_73


Karadağ Ordusu (1876-1913)

Karadağ, Balkan ülkelerinin en küçüğüdür. Buna rağmen ordusu, tarihte büyük başarılar elde etmiştir. Erkekler için savaşmanın çok önemli olduğu ülkede, eli silah tutabilen her erkek asker sayılırdı. Hatta bazen kadınlar da erkeklerin yanında savaşa katılırlardı. Dönem dönem değişmekle birlikte, nüfuslarının 4/1 oranında asker çıkarabiliyorlardı. Karadağ´ın askerî bir alt yapısı mevcut değildi. Askerler kendi savaş malzemelerini kendileri taşırlardı. Karadağ ordusu için savaşta belli bir düzenden ve savaş taktiğinden bahsedilemez. Ayrıca ordu basit silahlarla ve gerilla taktiği ile savaşır ve bu sayede önemli başarılar elde ederdi. Ordunun modernleştirilmesi çalışmalarına ise 19. yüzyılın sonlarında başlanmıştır. Bunun faydasını özellikle Balkan savaşlarında bir hayli görmüştür. Her iki balkan savaşında da topraklarını genişletmeyi başarmıştır

Anahtar Kelimeler: Karadağ, Karadağ Ordusu, Balkan, Ordu, Asker

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_73


129