Yıl:2010   Cilt: 2   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 146

1848 Mülteciler Meselesi Örneğinde 19. Yüzyıl Türk Diplomasisi

Musa Gümüş

1848 ihtilal hareketleri sonrasında, Macar ve Leh mültecilerinin Osmanlı Devleti´ne sığınması, Osmanlı Devleti ile Avusturya-Rusya arasında diplomatik krize sebep oldu. Bu kriz Mülteciler Meselesi olarak anılmaktadır. Mülteciler Meselesi, Osmanlı Devleti mültecilerin Osmanlı topraklarına girmelerine izin vermeleri ile başladı. Bu süreçte Avusturya ve Rusya, Osmanlı Devleti´nden, kendisine sığınan mültecilerin iade edilmesini talep etmiştir. Bu makale´de Mülteciler Meselesi sırasında Osmanlı diplomasisi incelendi.

Anahtar Kelimeler: 1848 Mülteciler Meselesi, Osmanlı Diplomasisi, Osmanlı Devleti, Avusturya, Rusya.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_72


19th Century Turkish Diplomacy in the Case of 1848 Refugees Question

After revolutionary movements of 1848, asylum of Hungarian and Polish refugees to Ottaman caused diplomatic crisis between Ottoman State, Austria and Russia. This crisis has been called as The Refugees Question. The Refugees Question had begun when Ottoman State had allowed the refugees to enter her territories. In this process, Austria and Russia requested the return of the refugees from Ottoman State. In this article, the diplomacy that Ottoman conducted during the Refugees Question had been studied.

Keywords: 1848 Refugees Question, Ottoman Diplomacy, Ottoman State, Austria, Russia

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_72


213