İntihal Politikası

  1. Anasayfa
  2. İntihal Politikası

İntihal Politikası

Yazarlar, yalnızca tamamen orijinal eserler yazdıklarını ve gönderdiklerini ve başkalarının eserlerini ve / veya ifadelerini  kullandılarsa, bunun uygun şekilde atıf yapılarak belirtildiğinden emin olmalıdırlar. Makalede bildirilen çalışmanın niteliğini belirlemede etkili olan yayınlara da değinilmelidir. İntihal, bir başkasının yayınını, yazarınki gibi yazmaktan, başkalarının yazılarının önemli kısımlarını (atfetmeden) kopyalamak veya başka bir deyişle, başkaları tarafından yürütülen araştırmaların sonucunu almaktan ibarettir Herhangi bir şekilde yapılan intihal, etik olmayan yayıncılık davranışını oluşturur ve kabul edilemez.

Kendinden intihal, bir yazar daha önce yayınladığı çalışmalarının bir kısmını atıf yapmadan kullandığında ortaya çıkar. Kendinden intihal de intihalin bir türüdür ve kabul edilemez.

History Studies’ın yazım ve yayın ilkelerine uyan makale intihal taramasından geçirilir. Bu amaçla kullanılan sistem (İntihal.net) tarafından oluşturulan raporlar yayın editörü veya yetkili konu editörü tarafından değerlendirilir. İntihale rastlanan makale reddedilir. 

Benzerlik yüzdesi % 15''ten az olmalıdır

İntihal programı için filtreleme şu şekilde yapılmaktadır:

     Kaynakça hariç

     5 kelimeden daha az çakışan metin bölümleri hariç

    Blok alıntı hariç (blok alıntılarda kelime sayısı makalenin toplam kelime sayısının %10’unu geçmemelidir)