Dergi Künyesi

  1. Anasayfa
  2. Dergi Künyesi

Dergi Künyesi

DERGİ KÜNYESİ

History Studies Dergisi, tarih alanında yapılan çalışmaları yayınlayarak bu alanda bir literatür oluşturmak amacıyla kurulmuş uluslararası nitelikte akademik bir e-dergidir.

Tarihin her alanı, tüm zaman ve mekanlar derginin konuları dahilindedir. Bu nedenle modern zamandan tarihin bilinen ilk zamanlarına varıncaya kadar olan kesitte cereyan eden siyasi, sosyal, askeri ve ekonomik gelişmeler bu dergide kendine yer bulmaktadır.

 

ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

DOI: 10.9737/

İletişim: Editoryal konulardaki sorularınız için mail adresimiz, history@historystudies.net 

Yayıncı: Osman Köse (Prof. Dr.)