Dergi Künyesi

  1. Anasayfa
  2. Dergi Künyesi

Dergi Künyesi

DERGİ KÜNYESİ

History Studies Dergisi, tarih alanında yapılan çalışmaları yayınlayarak bu alanda bir literatür oluşturmak amacıyla kurulmuş uluslararası nitelikte akademik bir e-dergidir.

Tarihin her alanı, tüm zaman ve mekanlar derginin konuları dahilindedir. Bu nedenle modern zamandan tarihin bilinen ilk zamanlarına varıncaya kadar olan kesitte cereyan eden siyasi, sosyal, askeri ve ekonomik gelişmeler bu dergide kendine yer bulmaktadır.

 

ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

DOI: hist.2021.974

letişim: Editoryal konulardaki sorularınız için mail adresimiz, historystudiestr@gmail.com

Sahibi

ESPAD (EKONOMİK SOSYAL VE POLİTİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ)

Editörler

Türkan Polatçı Demirkol, (Doç. Dr. Çankırı Karatekin Üniversitesi, Türkiye)

Yakup Yılmaz (Dr.; Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye)

 

Dil Editörleri

Yasemin Ulutürk, (Dr.; Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye

M. Edip Çelik, (Doç. Dr.; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Türkiye)

Senem Gürkan; (Dr. Öğrt. Üyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye)