Dergi Künyesi

  1. Anasayfa
  2. Dergi Künyesi

Dergi Künyesi

DERGİ KÜNYESİ

History Studies Dergisi, tarih alanında yapılan çalışmaları yayınlayarak bu alanda bir literatür oluşturmak amacıyla kurulmuş uluslararası nitelikte akademik bir e-dergidir.

Tarihin her alanı, tüm zaman ve mekanlar derginin konuları dahilindedir. Bu nedenle modern zamandan tarihin bilinen ilk zamanlarına varıncaya kadar olan kesitte cereyan eden siyasi, sosyal, askeri ve ekonomik gelişmeler bu dergide kendine yer bulmaktadır.

 

ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

DOI: hist.2021.974

İletişim: Editoryal konulardaki sorularınız için mail adresimiz, history@historystudies.net 

Sahibi: Ankara Bilim Üniversitesi

 

 

Editör

Türkan Polatcı Demirkol, Doç. Dr.; Çankırı Karatekin Üniversitesi

 

Editör Yardımcısı 

Yunus Emre ÇAKIR, Çankırı Karatekin Üniversitesi

 

Dil Editörleri

Ahmet Görgen, Dr.; İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, (Almanca Dil Editörü)

Esra Ericekli, Çankırı Karatekin Üniversitesi (Fransızca Dil Editörü)

Hilal Çiftçi, Dr.; Çankırı Karatekin Üniversitesi, (İngilizce Dil Editörü)

Yasemin Ulutürk Sakarya, Dr.; İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi, (Türkçe Dil Editörü)