Yayın Etiği ve Yayında Suistimal Beyanı

  1. Anasayfa
  2. Yayın Etiği ve Yayında Suistimal Beyanı

Yayın Etiği ve Yayında Suistimal Beyanı

History Studies Yayın Etiği ve Yayında Suiistimal Beyanı

History Studies, tüm paydaşlarından uluslararası akademik etik ilkelerini gönüllü olarak benimsemelerini ve uygulamalarını bekler. History Studies, tarih alanında uluslararası bilimsel bilgi birikimini desteklemek amacıyla kâr amacı gütmeyen ve açık erişimli yayın politikasını benimseyen uluslararası hakemli akademik bir dergidir. Yayıncı ve editörler History Studies’in sürekli olarak gelişimini sağlamayı bir sorumluluk olarak benimsemişlerdir.

1. History Studies, makaleleri yalnızca akademik içerik ve metodolojileri üzerinden değerlendirerek kabul ve ya reddeder. Makalelerin değerlendirilmesinde her türlü ön yargıdan uzak adil bir değerlendirme süreci taahhüt eder. Editoryal süreçlerin yürütülmesinde “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors” kılavuzunda yer alan etik sorumlulukları benimser.

2. Editörler makaleleri yazarların etnik kimlik, uyruk, cinsiyet, inanç, kıdem, politik görüşüne ve kurumsal bağlantılarına bakmaksızın, dergi kapsamına uygunluğu, bilime ve literatüre katkı düzeyi gibi objektif kastarları göz önünde bulundurarak değerlendirir.

3. History Studies, tüm makalelerin çift anonim hakem incelemesinden geçtiğini ve gelecekte de geçeceğini, etkili bir intihal kontrolü yapacağını, makalelerin orijinalliğini kontrol etmek için güvenilir bir benzerlik taramasından geçireceğini beyan eder.

4. Editörler, hakemler ve yazarlar arasında olası çıkar çatışmalarını engellemek için gerekli önlemleri alır ve meydana gelen çatışma durumlarında adil ve şeffaf bir süreç yöneteceğini taahhüt eder. (Bkz.  Makale Değerlendirme ve Yayın Süreci)

5. History Studies, yayında suistimal durumunda, kendisine bildirilen ihbarları gizlilik içerisinde değerlendirerek, gerekli görüldüğü durumlarda (tekrar yayın ve aynı çalışmanın birden çok dergiye değerlendirilmek üzere gönderilmesi vb.) bir makale yayınlanmış olsa bile COPE Retraction Guidelines çerçevesinde geri çeker.

6. History Studies, history@historystudies.net üzerinden her türlü suistimal beyanının kendisine iletilmesini memnuniyetle karşılar. İhbar edenin kimliğini gizli tutmayı etik bir ilke olarak benimser. İhbarları büyük bir ciddiyet ve titizlikle değerlendirir ve ihbar edene hızlı ve yapıcı bir biçimde dönüş yapar.

7. History Studies, tüm paydaşlarını ve verilerinin gizliliğini koruyacağını beyan eder. Makale değerlendirme sürecinde yalnızca editörler ve yayın kurulu üyeleri, yazarın kimliğini görebilir. Hakemler de dahil olmak üzere üçünü şahıslar hiçbir şekilde yazar/yazarların kimliğine ulaşamaz.

8. Dergi yayıncısı/sahibi dahil olmak üzere hiçbir kişi ve hükümet dahil olmak üzere hiçbir kurum editörlerin bağımsız karar almasını engelleyemez, her türlü ön yargıdan uzak adil bir değerlendirme sürecine müdahale edemez.

 

9. History Studies, yazarlık ve katkı beyanı konusunda (ICMJE) önerilerini benimsemektedir. Yazar/Yazarlar makalede yapay zekâ araçlarını kullanmışsa bunu teşekkür kısmında beyan etmelidirler.

10. History Studies, yayınlanan çalışmaları çalışmaları Creative Commons Atıf-Ticari Olmayan 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) olarak lisanslıdır. Creative Commons Atıf-Ticari Olmayan 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı, eserin ticari kullanım dışında her boyut ve formatta paylaşılmasına, kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve orijinal esere uygun şekilde atıfta bulunmak kaydıyla yeniden düzenleme, dönüştürme ve eserin üzerine inşa etme dâhil uyarlanmasına izin verir. 


Kaynaklar:
https://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf
https://doaj.org/apply/transparency/
https://publicationethics.org/node/19881
https://publicationethics.org/sites/default/files/retraction-guidelines-cope.pdf 
https://publicationethics.org/peerreview
https://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.tr