Editörler

  1. Anasayfa
  2. Editörler

Editörler

Baş Editör

Türkan Polatcı Demirkol, Doç. Dr.; Çankırı Karatekin Üniversitesi

 

Co-Editör

Yunus Emre Çakır, Dr.; Çankırı Karatekin Üniversitesi

 

Alan Editörleri

Prof. Dr. Bünyamin Kocaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Medeniyeti ve Müessesleri Tarihi

Prof. Dr. Hüseyin Üreten, Eskiçağ Tarihi

Prof. Dr. Muhammed Bilal Çelik, Genel Türk Tarihi

Prof. Dr. Tülay Metin, Ortaçağ Tarihi

Doç. Dr. Hilal Çiftçi, Yeniçağ Tarihi

Doç. Dr. Musa Kılıç, Yakınçağ Tarihi

Doç. Dr. Özlem Genç, Ortaçağ Tarihi

Doç. Dr. Selma Göktürk Çetinkaya, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

 

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Fatih Demirel, Uludağ Üniversitesi - SCOPUS ID WoS ID ORCID 
Prof. Dr. Mucize Ünlü,  Ondokuz Mayıs Üniversitesi - SCOPUS ID - WoS ID - ORCID 
Dr. Ali Çapar, Çankırı Karatekin Üniversitesi - SCOPUS ID - WoS ID - ORCID 
Prof. Dr. Zübeyde Güneş Yağcı, Balıkesir Üniversitesi - SCOPUS ID - WoS ID - ORCID 
Assoc. Prof. Dr. Maria Baramova, Sofia University - SCOPUS ID WoS ID - ORCID ID  
Prof. Dr. Alfina Sibgatullina, Russian Academy of Science Institute of Oriental Studies - SCOPUS ID - WoS ID - ORCID 
Prof. Dr. Orlin Sabev Bulgarian Academy of Sciences Institute for Balkan Studies and Center of Thracology - SCOPUS ID - WoS ID - ORCID  

 

Danışma Kurulu

 

Prof. Dr. Abdullah Şevki Duymaz, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşen Sina, Namık Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi 
Prof. Dr. Erkan Göksu, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Bacaban, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Prof. Dr. İlhan Ekinci, Ordu Üniversitesi
Prof. Dr. İsmet Türkmen, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Öz, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Selma Yel, Gazi Üniversitesi