Yayın İlkeleri / Sınırlılıklar

  1. Anasayfa
  2. Yayın İlkeleri / Sınırlılıklar

Yayın İlkeleri / Sınırlılıklar

History Studies Dergisi, tarih alanında yapılan çalışmaları yayınlayarak bu alanda bir literatür oluşturmak amacıyla kurulmuş uluslararası nitelikte akademik bir dergidir.

Tarihin her alanı, tüm zaman ve mekanlar derginin konuları dahilindedir. Bu nedenle modern zamandan tarihin bilinen ilk zamanlarına varıncaya kadar olan kesitte cereyan eden siyasi, sosyal, askeri ve ekonomik gelişmeler bu dergide kendine yer bulmaktadır.

 

Yayın Periyodu

History Studies Dergisi, uluslararası hakemli bir dergi olup History Studies Dergisi, üçer aylık dönemler hâlinde (Şubat, Mayıs,  Ağustos ve Kasım) yılda dört sayı olarak yayımlanır. Dergi gerektiğinde özel sayı yayınlayabilir. Özel sayıda makale sayısı 20'yi geçemez.

 

Sınırlılıklar

1. Her sayıda en fazla 14 yazıya yer verilir (1).

2 - Yayım dili Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızcadır. 

3- History Studies Dergisi’nde daha önce başka bir yerde yayımlanmamış ve başka bir derginin değerlendirme sürecinde olmayan bilimsel makaleler, röportajlar, çeviriler, tanıtım yazıları vb. çalışmalara yer verilir.

4- History Studies Dergisi’ne gönderilecek makaleler (dipnot, kaynakça ve ekler dâhil) 10 bin kelimeyi geçmemelidir.

5- History Studies Dergisi’ne gönderilecek makalelerde alıntı metinlerin, yazının %10'unu geçmemesi gerekir.

6- History Studies Dergisi yayımlanma kararı alınan makalelerin Türkçe ve İngilizce başlıklarını değiştirme hakkına sahiptir. 

7- History Studies Dergisi Şubat 2022 tarihinden itibaren daha önce sempozyum ve kongrelerde sözlü veya yazılı bir şekilde sunulmuş ve sonrasında makaleye dönüştürülürek dergimize gönderilen çalışmaları kabul etmeyecektir.

8- History Studies Dergisi’nde (Şubat 2022 tarihinden itibaren) makalesi yayınlanacak olan yazarlar iki sayı sonra yeniden makale yayınlayabilirler (Özel sayılar bu kurala dahil değildir.).