Telif Hakkı

  1. Anasayfa
  2. Telif Hakkı

Telif Hakkı

History Studies Dergisine gönderilen makaleler, yayımlanması için başvuru olarak kabul edilir. Dergi, gönderilen makaleleri yayımlama ya da yayımlamama hakkını saklı tutar. Makaleler için yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazarlar yayımlanmak üzere gönderdikleri makalelerinde herhangi bir telif hakkını ihlal etmediklerini, yazıların herhangi bir karalama, yıpratma amaçlı veya şahısların özel hayatının gizliliğini ihlal eden bir nitelik taşımadığını kabul etmektedirler. Söz konusu şartlara rağmen yazının yayımlanmasından sonra herhangi bir kanuni takibat olması durumunda History Studies ve çalışanları değil, makalenin yazar veya yazarları sorumludur. Hukuki süreçte oluşabilecek maddi zarar ile dava ve savunma masraflarını karşılamak da yazarların yükümlülüğündedir.

Yazarlar yayınlanmak üzere History Studies’emakale göndermekle birlikte aşağıdaki kuralları kabul etmiş olurlar

Yazarlar, çalışmalarını yayınlaması için dergiye münhasır olmayan yayın hakları verir.

History Studies açık erişim politikası"nı benimsemiş olup, tüm içerikler ücretsiz olarak kullanıcı tarafından kullanılabilir

Kullanıcıların, yayıncıdan veya yazardan önceden izin almadan bu dergideki makalelerin tam metinlerini ücretsiz olarak okuma, indirme, kopyalama, dağıtma, yazdırma, arama veya bunlara bağlantı oluşturmalarına izin verilir.

Açık erişim yazarları makalelerinin telif haklarını saklar ve tüm açık erişim makaleleri, orijinal çalışmanın uygun şekilde belirtilmesi şartıyla, herhangi bir ortamda sınırsız kullanım, dağıtım ve çoğaltmaya izin veren Creative Commons Atıf lisansı koşulları altında dağıtılır.

History Studies’te genel olarak tanımlayıcı adların, ticari adların, ticari markaların vb. kullanılması, özel olarak tanımlanmamış olsa bile, bu adların ilgili yasa ve yönetmeliklerle korunmadığı anlamına gelmez.

History Studies’tekitavsiye ve bilgilerin yayına girdiği tarihte doğru ve doğru olduğuna inanılmakla birlikte, ne yazarlar, editörler, ne de yayıncı, yapılabilecek hatalar için herhangi bir yasal sorumluluk kabul edemez.

Yayıncı, burada yer alan materyalle ilgili açık veya zımni hiçbir garanti vermez.

Makalelerin ticari amaçlı kullanılması için yazının yasal sahiplerinden yazılı izin alınması gereklidir.