Amaç ve Kapsam

  1. Anasayfa
  2. Amaç ve Kapsam

Amaç ve Kapsam

History Studies Dergisi, tarih alanında yapılan çalışmaları yayınlayarak bu alanda bir literatür oluşturmak amacıyla kurulmuş uluslararası nitelikte akademik bir e-dergidir.

Tarihin her alanı, tüm zaman ve mekanlar derginin konuları dahilindedir. Bu nedenle modern zamandan tarihin bilinen ilk zamanlarına varıncaya kadar olan kesitte cereyan eden siyasi, sosyal, askeri ve ekonomik gelişmeler bu dergide kendine yer bulmaktadır.

 

Yayın Periyodu

History Studies Dergisi, uluslararası hakemli bir dergi olup History Studies Dergisi, üçer aylık dönemler hâlinde (Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım) yılda dört sayı olarak elektronik ortamda yayımlanır. Dergi gerektiğinde özel sayı yayınlayabilir. Özel sayıda makale sayısı 20'yi geçemez.

 

 

Yayın Kapsamı

   History Studies modern zamandan tarihin bilinen ilk zamanlarına varıncaya kadar olan kesitte cereyan eden siyasi, sosyal, askeri ve ekonomik gelişmeleri konu edinen makaleleri yayınlar

Yayınlana Makale Türleri

History Studies’te yayınlanan makale türleri şu şekildedir:

   Orijinal araştırma makaleleri

   Derleme makaleler

   Monografiler

   Sempozyum, kongre bildirileri  (Şubat 2022 tarihinden itibaren Sempozyum/kongre bildirileri kabul edilmeyecektir)

   Tezlerden üretilmiş makaleler (yayınlanma kararı alanın bu türdeki makalelerin tezden üretildiği bilgisi dipnotunda belirtilmelidir

   Diğer tür yazılar sadece sağlanan verilerin / araştırmanın bilimsel değerine göre değerlendirilecektir.

 

History Studies’e yazar/lar tarafından gönderilen tüm yazılar, alan editörleri tarafından hakem değerlendirmesine yönelik ilk değerlendirmeye tabi tutulur.

Editör onayından sonra en az iki bağımsız ve uzman hakem tarafından çift körleme yöntemi ile değerlendirilir.

History Studies’in içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

History Studieskamuoyuna daha fazla küresel bilgi alışverişini destekler.