Makale Gönderme ve Değerlendirme Süreci

  1. Anasayfa
  2. Makale Gönderme ve Değerlendirme Süreci

Makale Gönderme ve Değerlendirme Süreci

1. Yazarların talimatlara dikkat etmeleri beklenmektedir. Yazar ilk History Studies’in Yazarlara Bilgi ve Yazım Kurallarını okumalı ve makalesini buna göre hazırlamalıdır. (Ayrıca makale sitemizde bulunan şablona göre birebir hazırlanmalıdır.) 

2. Makale Gönderimi: Yazar makaleyi Dergipark aracılığıyla dergiye gönderir. (History Studies e-posta ile gönderimleri kabul etmez).

3. Yayın Kurulu Değerlendirmesi: History Studies Yayın Kurulu, makalenin gerekli bölümlerinin (öz, anahtar kelimeler, giriş, ana metin, sonuç, kaynakça gibi) olup olmadığını ve makalenin, derginin yazım kurallarına göre yazılıp yazılmadığını kontrol eder. Makalenin kalitesi bu noktada değerlendirilmemektedir.

4. Editörler tarafından değerlendirme: Editörler, makalenin dergi için uygunluğunu, yeterince orijinal ve ilgi çekici olup olmadığını kontrol eder. Aksi takdirde, makale daha fazla incelenmeden reddedilebilir.

5. İntihal programından geçirme: Yayına sunulan tüm yazılar intihal taramasına tabi tutulur. Tarama sistemi tarafından oluşturulan raporlar, nihai karar için editör tarafından değerlendirilir. Benzerlik oranı toplamda %12’dan fazla olan yazılar iade edilir.

6. Hakemlik İçin Davet: Makaleler intihal programından geçirildikten sonra iki (gerektiğinde üç) hakem tarafından inceleme için hakem ataması yapılır. Hakem ataması çift körleme sistemi ile yapılmaktadır.

7. Değerlendirme Davetine Yanıt: Hakemlik için yapılan daveti hakem öncelikle kendi uzmanlıkları, çıkar çatışmaları ve ulaşılabilirliklerine karşı değerlendirir. Daha sonra daveti kabul eder veya reddederler. Mümkünse, reddedildiklerinde alternatif hakem önerebilirler. Hakem makaleyi değerlendirmeyi kabul ettiğinde değerlendirme için 12 hafta süresi bulunmaktadır.

8. Hakemlerin Makaleyi İncelemesi: Hakem, makaleyi birkaç kez okumak için zamanı ayırır. İlk okuma, eserin ilk izlenimini oluşturmak için kullanılır. Bu aşamada büyük sorunlar bulunursa, hakem daha fazla çalışma yapmadan makaleyi reddedebilir. Aksi takdirde, ayrıntılı bir şekilde makaleyi gözden geçirmek için notlar alarak makaleyi birkaç kez daha okuyacaktır. Daha sonra makalenin yayınlanması konusunda, kabul, revizyon veya reddetme önerisi ile birlikte raporunu siteme yükler.

9. Editör Hakem Raporlarını Değerlendirir: Editör genel bir karar vermeden önce hakemlerin raporlarını dikkate alır. Raporlar büyük farklılıklar gösteriyorsa, editör bir karar vermeden önce fazladan bir görüş almak için ek bir inceleme için makaleyi üçüncü bir hakeme gönderebilir.

10. Hakemlerin raporlarından biri makalenin "düzeltilmesi" gerektiğini, diğeri ise makalenin "yayınlanamayacağını" belirtirse, editör makaleyi bir kez daha inceler. Bu incelemeden sonra editör ya tüm süreci iptal eder ya da üçüncü bir hakeme gönderir ve sorumlu yazar bu sonuçtan dergi platformu aracılığıyla haberdar edilir.

11. Yazara Hakem Raporları Gönderilir: Editör, ilgili hakemlerin raporları da dahil olmak üzere yazar dergi platformu aracılığıyla bilgilendirilir

12- Makale hakem ve editörden yayın için onay aldıktan sonra, yazar makalenin son halini (makalenin sonuna geniş ingilizce özet eklenerek) sisteme yükler.

13- Yazar tarafından son hali yüklenen makale dil editörleri tarafından okunduktan sonra editör tarafından yayınlanmak üzere sıraya alınır.

 

Makalenizi Nasıl Yükleyebilirsiniz?

Makalenizi Dergipark sistemi üzerinden yükleyebilirsiniz. Doldurması gereken (Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı çerçevesinde Telif Hakkı Devir Sözleşmesi) Makale Gönderimi esnasında Dosyalar menüsü altında bulunmaktadır. 

Dergipark History Studies sayfası için tıklayınız.