Yazarlara Bilgi ve Yazım Kuralları

  1. Anasayfa
  2. Yazarlara Bilgi ve Yazım Kuralları

Yazarlara Bilgi ve Yazım Kuralları

GENEL İLKELER

1. History Studies Dergisi, uluslararası hakemli bir dergi olup yılda dört sayıhâlinde [Şubat, Mayıs,  Ağustos, Kasım] altı sayı olarak yayınlanır. Gönderilen makaleler hakem süreci tamamlanmış olması koşuluyla sıraya konulur ve sırası geldiği sayıda yayınlanır.

2. History Studies Dergisi'nde, Tarih ile ilgili bilimsel makaleler yayınlanmaktadır. 

3.  History Studies Dergisi'ne gönderilen makaleler en az iki hakem tarafından değerlendirilir. İki hakemden de olumlu rapor alamayan makaleler yayınlanmaz. Bir olumlu bir olumsuz rapor alınması durumunda makale, yayın kurulunun incelemesi neticesinde reddedilebileceği gibi üçüncü bir hakeme gönderilir. Makalenin ön incelemesi ortalama 7 gün, hakem süreci ortalama 3 ay sürmektedir.

UYARI: Yazarlar, hakem raporu olsun veya olmasın editör tarafından kendilerine "düzeltme" mesajı gönderildiğinde makaleyi yükledikleri sistemde, durum kısmının altındaki "düzeltme" butonunu tıklayarak makalenin düzeltilmiş halini yükleyeceklerdir. Hakem sürecinde iki hakemin raporu sonrası "düzeltme" butonu açılır.

4. History Studies Dergisi Türkiye Türkçesi, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde yazılmış yazıları kabul eder. Dergiye gönderilen makaleler, notlar, tablolar ve şemalar dahil, 4,000 ve 8,000 kelime arasında olmalı ve blok alıntılarda kelime sayısı makalenin toplam kelime sayısının %10’unu geçmemelidir. Ön inceleme sonucunda History Studies Yazım ve Yayın İlkelerine uymayan çalışmalar, yazarı tarafından düzeltilmek üzere iade edilir.

5. Ağustos 2021 Sayısı dahil olmak üzere  History Studies Dergisi'ne gönderilen Türkçe yazılarda yayınlanma kararı alınan yazılar için en az makale ana metninin %10'u kadar geniş İngilizce özet (Summary) eklenmelidir. İngilizce özet dil editörümüz tarafından kontrol edilecek ve uygun görmesi halinde yazı yayımlanmak üzere sıraya alınacaktır.

6. Yazının History Studies Dergisi'ne gönderilmesi, yayınlanması için başvuru olarak kabul edilir. Yazılar için telif ücreti ödenmez. Dergiye gönderilen yazıların yazar(ları) kabul ederler ki,

(a) Yayın için gönderilen yazıların bütün hakları aşağıdaki şartlar istisna olmak üzere yazara veya yazarlara aittir,

  (1) izin verilen kısıtlı kullanım hakları;

  (2) yazarın veya yazarların ortak telif hakkına sahip olup izinli olarak yayına gönderdiği eserler veya;

  (3) yazarın/yazarların ortak telif hakkına sahip olup yayın için izin gerektirmeyen eserler.

(b) Yazar(lar) eserlerindeki bilgi ve açıklamaların doğruluğunu ortaya koymak için gerekli özeni göstermişlerdir;

(c) Yazar(lar)ın yayın için gönderdiği yazılar özel, tüzel veya üçüncü bir şahsa ait herhangi bir telif hakkını ihlal etmemektedir;

(d) Yazar(lar)ın eseri herhangi bir karalama, yıpratma amaçlı veya herhangi bir şahsın özel hayatının gizliliğini ihlal eden bir nitelik taşımamaktadır.

Yazar(lar)ın yukarıda bahsedilen şartlara haiz eserlerinin tüm özene rağmen yayınlanması sonucu olarak herhangi bir kanuni takibat olması durumunda History Studies Dergisi ve çalışanları değil yazının yazar veya yazarları sorumludur.  Bu durumda gerekli maddi zarar, dava ve savunma masraflarını karşılamak da yazarların yükümlülüğündedir.

7. History Studies yayın kurulu makalelerin Türkçe ve İngilizce başlıkların anlaşılmasını sağlamak için gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.  Yazarlar başlıkla beraber makalenin temel tezi ve alanına yaptığı orijinal katkıyı belirten bir öz ilave etmelidir. Başlık ve özet Türkçe, İngilizce olmalıdır. Öz(et)ler 150 kelimeyi geçmemelidir. Ayrıca gönderilen Türkçe çalışmalarda yayımlanma kararı alınan yazılar için, en az makale ana metninin %10'u kadar geniş İngilizce özet (Summary) eklenmelidir.

8. Makalelerin indekslenmesi için yazarlar ayrıca  3-5 kelimelik Türkçe ve İngilizce anahtar kelimelere yer vermelidir.

9. Yazının başlığının altında yazar adı, unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşılabilecek e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir. Yazıların hangi akademisyen tarafından sisteme eklendiği ya da dergiye gönderildiği, sistem yöneticisi tarafından zaten görülebildiğinden, bu bilgiler, yazılar hakem sürecinden geçtikten sonra, yazıya editör tarafından eklenecektir. Dolayısıyla yazılar sisteme girilirken, gözden geçirilip yazara ait herhangi bir bilginin yazıda yer almadığından emin olunmalıdır. Bu husus, makaleyi inceleyecek hakemlere daha rahat hareket imkanı tanınması açısından önemlidir.

10. Yazı, www.historystudies.net adresindeki Makale Takip Sistemi aracılığıyla, e-posta adresi ve parolayla girilen kişisel sayfadan gönderildikten sonra, aynı sayfadan hakem süreci takip edilebilir. Bu aşamadan sonra, düzeltmelerin yapılması için, hakemlerden raporların gelmesi beklenmelidir. Yazar, hakemlerin talebi doğrultusunda düzeltmiş olduğu çalışmasını, düzeltme talep eden hakemin raporunun olduğu sayfaya yüklemelidir.

11. Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması veya aynı anda başka bir yerde değerlendirme aşamasında olmaması gerekmektedir. Kitap hâlinde yayımlanmamış sempozyum bildirilerinin yayımı ise, bu durumun belirtilmesi şartıyla mümkündür.

12. Yazılar aşağıda belirtilen History Studies yazım ve yayım ilkelerine uygun olarak gönderilmelidir.  Çalışma ana sayfamızda bulunan "örnek makale şablonun" içerisine uygun şekilde düzenlenip kopyalanmalıdır. Sisteme bu formatta girilmeyen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

13. Makale içerisinde başlıklar ve alt başlıklar aşağıdaki şekilde numaralandırılmalıdır:

Giriş

1………………………………

1.1…………………………….

2………………………………

2.1…………………………….

2.1.1…………………………..

2.1.2…………………………..

3……………………………….

3.1……………………………..

Sonuç

Kaynakça

14. Makale içerisinde tablolar numaralandırılmalı ve 9 punto ile açıklamalar yazılmalıdır.

ATİNA KAZASI

Toplam

Erkek

Kadın

Hane Sayısı

Mahalle ve Köy Sayısı

Yerleşim Yeri

16.333

7.868

8.465

2.393

42

Atina Kaza Merkezi

15.521

7.380

8.141

1.701

33

Hemşin Nahiyesi

14.362

6.915

7.447

2.048

26

Ardeşen Nahiyesi

46.216

22.163

24.053

6.142

101

Atina Kazası Toplam Nüfusu

Tablo 1: Atina Kazası Nüfusu

Sayfa Düzeni

1. Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa ölçüleri aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:

 Kağıt Boyutu

A4 Dikey

Üst Kenar Boşluk

4 cm

Alt Kenar Boşluk

3 cm

Sol Kenar Boşluk

3 cm

Sağ Kenar Boşluk

3 cm

Paragraf Başı

0.5 cm

Blok Alıntı

Sol ve Sağ 0.5 cm

Yazı Tipi

Times News Roman

Yazı Tipi Stili

Normal

Ana Metin Boyutu

11

Blok Alıntı

10

Dipnot Metin Boyutu

9

Paragraf Aralığı

6 nk

Satır Aralığı

Tek (1)

 

 

2. Yazılarda sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.

3. Makale içerisindeki başlıkların her bir kelimesinin sadece ilk harfleri büyük yazılmalı, başka hiç bir biçimlendirmeye, yer verilmemelidir.

4. İmlâ ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumunun İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır.

5.  History Studies Dergisi, Türkçe makalelerde aşağıdaki Kaynak Gösterme Rehberi’ni; Türkçe dışındaki çalışmalarda Chicago Manual of Style kullanmaktadır. Chicago Manual of Style bilgileri için dergimizin İngilizce kısmına bakınız: http://www.historystudies.net/English/Defaultx.aspx?SID=4

 HISTORY STUDIES TÜRKÇE KAYNAK GÖSTERME REHBERİ

1. History Studies Dergisi’ne gönderilen makaleler dipnot kullanılarak yazılmış olmalıdır. Dipnotlarda geçen kaynaklar, açık ve ayrıntılı künyeleriyle birlikte yazının sonunda Kaynakça kısmında verilir.  Dipnot cümle bitiminde noktadan sonra verilmelidir.

Örnek: Yusuf Halis Efendi, taşradan Babıâli’ye ve diğer devlet birimlerine gelen Arapça evrakın tercümesinden sorumluydu.[1]

2. Kaynak ilk kez geçtiğinde, künyesi dipnotta aşağıdaki şekilde verilir. Kitap başlığı italic olarak yazılır.

Dipnot: İbrahim Serbestoğlu, Osmanlı Kimdir, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2014, s. 55.

3. Dipnotta ikinci kez geçen kaynak için, araya başka kaynaklar girmişse, yazarın soyadından sonra “age (adı geçen eser), agm (adı geçen makale), agt (adı geçen tez), agb (adı geçen belge)” gibi kısaltmalar kullanılır.

Dipnot:

1. Ömerül Faruk Bölükbaşı, 18. Yüzyılın İkinci Yarısında Darbhâne-i Âmire, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2013, s. 166. 

2. Bilal Eryılmaz, Osmanlı Devleti’nde Millet Sistemi, Ağaç Yayınları, İstanbul 1992.

3. Bölükbaşı, age, s. 169.

4. Bir kaynak dipnotta araya başka bir kaynak girmeden arka arkaya yer alıyorsa yazar adı ve soyadına da gerek yoktur. “Age, agm, agt” ve gerekiyorsa sayfa bilgilerini vermek yeterlidir.

Dipnot:

1. Bünyamin Kocaoğlu, Mütarekede İttihatçılık, Temel Yayınları, İstanbul 2006,s. 76.

2. Age, s. 89.

5. Dipnotlarda “Ad Soyad” sıralaması, kaynaklar bölümünde ise “Soyad, Ad” sıralaması tercih edilir. Kitapla ilgili künye bilgileri kaynaklar bölümünde verilirken sayfa bilgisine tekrar yer verilmez.

Dipnot: Önder Duman, Emperyal Bir Araç Olarak Rum-Pontus Sorunu (1908-1918), Berikan Yayınevi, Ankara 2010, s.53.

Kaynakça: DUMAN, Önder, Emperyal Bir Araç Olarak Rum-Pontus Sorunu (1908-1918), Berikan Yayınevi, Ankara 2010.

6. Alıntı bir makaleden yapılmışsa, dipnotta alıntının geçtiği sayfa veya sayfaların bilgisi verilir. Dergi isimleri italic olarak yazılır. Kaynaklar bölümünde ise makalenin dergideki sayfa aralığıyla ilgili bilgiler verilmelidir.

Dipnot: İlhan Ekinci, “XIX. Yüzyılda Osmanlı Deniz Ticaretinde Değişim ve Tepkiler”, Tarih İncelemeleri Dergisi, C.XXI, S.2, Aralık 2006, s. 44.

Kaynakça: EKİNCİ, İlhan, “XIX. Yüzyılda Osmanlı Deniz Ticaretinde Değişim ve Tepkiler”, Tarih İncelemeleri Dergisi, C.XXI, S.2, Aralık 2006, s. 35-76.

7. Bir eser metinde ilk defa kullanıldığı zaman tam künyesi verilmelidir. Daha sonra metin içi göndermeler ve mükerrer alıntılarda ya da dipnotlarda, gerekli durumlarda künyeler kısaltılarak verilebilir. Ancak metnin sonundaki kaynakçalarda kısaltma ve özetleme yapılmaz.

Örnek: History Studies (HS), Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DIA), Devlet Arşivleri Başkanlığı (DAB)

ÖRNEKLER

Devlet Arşivleri Başkanlığı

Dipnot: BOA (Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi) Bab-ı Asafi, Mektubi Kalemi Mühimme Evrakı, (BOA. A. MKT. MHM.), 439/79, 22 Mart 1869 (1285.Z.8).

İlk dipnottan sonra BOA kısaltması kullanılır.

Kaynakça: A. Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi

                            Bab-ı Asafi, Mektubi Kalemi Mühimme Evrakı

Devlet Arşivleri Başkanlığı

Dipnot: BCA (Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi), Yassıada Tutanakları “Vatan Cephesi”, 010. 09/ 212. 656.1, 10.05.1961. İlk dipnottan sonra BCA kısaltması kullanılır.

Kaynakça: BCA: Yassıada Tutanakları “Vatan Cephesi.”

Tek yazarlı kitap

Dipnot: Nedim İpek, İmparatorluktan Ulus Devlete Göçler, Serander Yayınları, Trabzon 2006, s.77.

Kaynakça: İPEK, Nedim, İmparatorluktan Ulus Devlete Göçler, Serander Yayınları, Trabzon 2006.

İki-üç yazarlı kitap

Dipnot: Sezai Balcı- Ahmet Yadi, Osmanlı Bürokrasisinde Yahudiler, Libra Yayınevi, İstanbul 2013,s. 68.

Kaynakça: BALCI, Sezai- Ahmet Yadi, Osmanlı Bürokrasisinde Yahudiler, Libra Yayınevi, İstanbul 2013. 

Tek yazarlı makale

Dipnot: Zafer Gölen, “Şark Meselesi Işığında Balkan Milliyetçiliği ve Büyük Güçlerin Balkan Politikaları”, Türk Yurdu, C.31, S.284, Nisan 2011, s.99.

Kaynakça: GÖLEN, Zafer, “Şark Meselesi Işığında Balkan Milliyetçiliği ve Büyük Güçlerin Balkan Politikaları”, Türk Yurdu, C.31, S.284, Nisan 2011, s.91-101.

İki yazarlı makale

Dipnot: İbrahim Serbestoğlu- Turan Açık, "Osmanlı Devleti'nde Modern Bir Okul Projesi: Müze-i Hümâyûn Mektebi", Gazi Akademik Bakış Dergisi, C.6, S.12, Yaz 2013, s.167-172.

Kaynakça: SERBESTOĞLU,  İbrahim- Turan Açık, "Osmanlı Devleti'nde Modern Bir Okul Projesi: Müze-i Hümâyûn Mektebi", Gazi Akademik Bakış Dergisi, C.6, S.12, Yaz 2013, s.157-172.

Metni yayıma hazırlanan eserler

Dipnot: Mahir Said Pekmen, 31 Mart Hatıraları İsyan Günlerinde Bir Muhalif,  Haz.: Hasan Babacan-Servet Avşar, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2013, s. 83.

Kaynakça: PEKMEN, Mahir Said, 31 Mart Hatıraları İsyan Günlerinde Bir Muhalif,  Haz.: Hasan Babacan-Servet Avşar, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2013.

Yazmalar

Dipnot: Mühyi-i Gülşeni, Siret-i Murad-ı Cihan, Süleymaniye Kütüphanesi, İstanbul MS Fatih 3496, 2a-4a.

Kaynakça: Mühyi-i Gülşeni, Siret-i Murad-ı Cihan, Süleymaniye Kütüphanesi, İstanbul, MS Fatih 3496.

Yazarı belirtilmemiş kitap

Dipnot: Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri,  Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1997,s. 56.

Kaynakça: Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1997.

Çeviri kitap

Dipnot: Karen Barkey, Farklılıklar İmparatorluğu Karşılaştırmalı Tarih Perspektifinden Osmanlılar, Çev: Ebru Kılıç, Versus Kitap, İstanbul 2011,s. 67.

Kaynakça: BARKEY, Karen, Farklılıklar İmparatorluğu Karşılaştırmalı Tarih Perspektifinden Osmanlılar, Çev: Ebru Kılıç, Versus Kitap, İstanbul 2011.

Editörlü kitapta bölüm

Dipnot: Birten Çelik, “Ereğli Kömür Havzası’nda Bir Baskın ve Etkileri”, Osmanlı’nın Peşinde Bir Yaşam: Suraiya Faroqhi’ye Armağan, Ed. Onur Yıldırım, İmge Kitabevi, İstanbul 2008,s. 281-316.

Kaynakça: ÇELİK, Birten. “Ereğli Kömür Havzası’nda Bir Baskın ve Etkileri”, Osmanlı’nın Peşinde Bir Yaşam: Suraiya Faroqhi’ye Armağan, Ed. Onur Yıldırım, İmge Kitabevi, İstanbul 2008,s. 271-326.

Editörsüz ya da editörü belli olmayan kitapta bölüm

Dipnot: İsmail Parlatır, “Bilimsel Yazıların Hazırlanmasında Uygulanacak Kurallar,” Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Yargı Yayınevi, Ankara 2001,s. 435.

Kaynakça: PARLATIR, İsmail, “Bilimsel Yazıların Hazırlanmasında Uygulanacak Kurallar,” Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Yargı Yayınevi, Ankara 2001,s. 433-449. 

Tez

Dipnot: Osman Köse, XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı-Rus Münâsebetleri (1722-1776 Tarihli Rusya Ahkâm Defteri’ne Göre), (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Samsun 1993,s. 18.

Kaynakça: KÖSE, Osman XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı-Rus Münâsebetleri (1722-1776 Tarihli Rusya Ahkâm Defteri’ne Göre), (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Samsun 1993.

Ansiklopedi maddesi

Dipnot: İlhan Şahin- Feridun Emecen, “Amasya”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C.3, İstanbul 1991, s. 3.

Kaynakça: ŞAHİN, İlhan - Feridun Emecen, “Amasya”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C.3, İstanbul 1991, s.1-4.

Yazarlı gazete yazısı

Dipnot: Hasan Cemal, “Enseyi Karartmayın İyi Yoldayız” , Milliyet, 21 Eylül 2012, s. 2.

Kaynakça: CEMAL, Hasan, “Enseyi Karartmayın İyi Yoldayız”, Milliyet, 21 Eylül 2012.

Yazarsız gazete yazısı

Dipnot: “Katalonya'yı Bağımsızlık Ateşi Sardı,” Milliyet, 21 Eylül 2012, s. 4.

Kaynakça: “Katalonya'yı Bağımsızlık Ateşi Sardı”, Milliyet. 21 Eylül 2012.

 Internet Sayfası

Dipnot: http://www.historystudies.net/icerik/yayin-ilkeleri (E.T. 06.01.2019)

Kaynakça: http://www.historystudies.net/icerik/yayin-ilkeleri (E.T. 06.01.2019)

 

 

Bu Yayın ve Yazım İlkeleri History Studies Dergisine Ait Olup, İzin Alınmaksızın Kullanılamaz.