Yazarlara Bilgi ve Yazım Kuralları

  1. Anasayfa
  2. Yazarlara Bilgi ve Yazım Kuralları

Yazarlara Bilgi ve Yazım Kuralları

GENEL İLKELER

1. History Studies Dergisi, uluslararası hakemli bir dergi olup yılda dört sayıhâlinde [Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım] altı sayı olarak yayınlanır. Gönderilen makaleler hakem süreci tamamlanmış olması koşuluyla sıraya konulur ve sırası geldiği sayıda yayınlanır.

2. History Studies Dergisi'nde, Tarih ile ilgili bilimsel makaleler yayınlanmaktadır. 

3. History Studies Dergisi'ne gönderilen makaleler en az iki hakem tarafından değerlendirilir. İki hakemden de olumlu rapor alamayan makaleler yayınlanmaz. Bir olumlu bir olumsuz rapor alınması durumunda makale, yayın kurulunun incelemesi neticesinde reddedilebileceği gibi üçüncü bir hakeme gönderilir. Makalenin ön incelemesi ortalama 7 gün, hakem süreci ortalama 3 ay sürmektedir.

UYARI: Yazarlar, hakem raporu olsun veya olmasın editör tarafından kendilerine "düzeltme" mesajı gönderildiğinde makaleyi yükledikleri sistemde, durum kısmının altındaki "düzeltme" butonunu tıklayarak makalenin düzeltilmiş halini yükleyeceklerdir. Hakem sürecinde iki hakemin raporu sonrası "düzeltme" butonu açılır.

4. History Studies Dergisi Türkiye Türkçesi, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde yazılmış yazıları kabul eder. Dergiye gönderilen makaleler, notlar, tablolar ve şemalar dahil, 4,000 ve 8,000 kelime arasında olmalı ve blok alıntılarda kelime sayısı makalenin toplam kelime sayısının %10’unu geçmemelidir. Ön inceleme sonucunda History Studies Yazım ve Yayın İlkelerine uymayan çalışmalar, yazarı tarafından düzeltilmek üzere iade edilir.

5. Ağustos 2021 Sayısı dahil olmak üzere  History Studies Dergisi'ne gönderilen tüm makaleler için en az makale ana metninin %10'u kadar geniş İngilizce özet (Summary) eklenmelidir. İngilizce özet dil editörümüz tarafından kontrol edilecek ve uygun görmesi halinde yazı yayımlanmak üzere sıraya alınacaktır.

6. Yazının History Studies Dergisi'ne gönderilmesi, yayınlanması için başvuru olarak kabul edilir. Yazılar için telif ücreti ödenmez. Dergiye gönderilen yazıların yazar(ları) kabul ederler ki,

(a) Yayın için gönderilen yazıların bütün hakları aşağıdaki şartlar istisna olmak üzere yazara veya yazarlara aittir,

(1) izin verilen kısıtlı kullanım hakları;

(2) yazarın veya yazarların ortak telif hakkına sahip olup izinli olarak yayına gönderdiği eserler veya;

(3) yazarın/yazarların ortak telif hakkına sahip olup yayın için izin gerektirmeyen eserler.

(b) Yazar(lar) eserlerindeki bilgi ve açıklamaların doğruluğunu ortaya koymak için gerekli özeni göstermişlerdir;

(c) Yazar(lar)ın yayın için gönderdiği yazılar özel, tüzel veya üçüncü bir şahsa ait herhangi bir telif hakkını ihlal etmemektedir;

(d) Yazar(lar)ın eseri herhangi bir karalama, yıpratma amaçlı veya herhangi bir şahsın özel hayatının gizliliğini ihlal eden bir nitelik taşımamaktadır.

Yazar(lar)ın yukarıda bahsedilen şartlara haiz eserlerinin tüm özene rağmen yayınlanması sonucu olarak herhangi bir kanuni takibat olması durumunda History Studies Dergisi ve çalışanları değil yazının yazar veya yazarları sorumludur. Bu durumda gerekli maddi zarar, dava ve savunma masraflarını karşılamak da yazarların yükümlülüğündedir.

7. History Studies yayın kurulu makalelerin Türkçe ve İngilizce başlıkların anlaşılmasını sağlamak için gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Yazarlar başlıkla beraber makalenin temel tezi ve alanına yaptığı orijinal katkıyı belirten bir öz ilave etmelidir. Başlık ve özet Türkçe, İngilizce olmalıdır. Öz(et)ler 150 kelimeyi geçmemelidir. Ayrıca gönderilen Türkçe çalışmalarda, en az makale ana metninin %10'u kadar geniş İngilizce özet (Summary) eklenmelidir.

8. Makalelerin indekslenmesi için yazarlar ayrıca 3-5 kelimelik Türkçe ve İngilizce anahtar kelimelere yer vermelidir.

9. Yazının başlığının altında yazar adı, unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşılabilecek e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir. Yazıların hangi akademisyen tarafından sisteme eklendiği ya da dergiye gönderildiği, sistem yöneticisi tarafından zaten görülebildiğinden, bu bilgiler, yazılar hakem sürecinden geçtikten sonra, yazıya editör tarafından eklenecektir. Dolayısıyla yazılar sisteme girilirken, gözden geçirilip yazara ait herhangi bir bilginin yazıda yer almadığından emin olunmalıdır. Bu husus, makaleyi inceleyecek hakemlere daha rahat hareket imkanı tanınması açısından önemlidir.

10. Yazı, Dergipark sistemi üzerinden "Makale Gönder" aracılığıyla, e-posta adresi ve parolayla girilen kişisel sayfadan gönderildikten sonra, aynı sayfadan hakem süreci takip edilebilir. Bu aşamadan sonra, düzeltmelerin yapılması için, hakemlerden raporların gelmesi beklenmelidir. Yazar, hakemlerin talebi doğrultusunda düzeltmiş olduğu çalışmasını, düzeltme talep eden hakemin raporunun olduğu sayfaya yüklemelidir.

11. Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması veya aynı anda başka bir yerde değerlendirme aşamasında olmaması gerekmektedir. Kitap hâlinde yayımlanmamış sempozyum bildirilerinin yayımı ise, bu durumun belirtilmesi şartıyla mümkündür.

12. Yazılar aşağıda belirtilen History Studies yazım ve yayım ilkelerine uygun olarak gönderilmelidir. 

13. Makale içerisinde başlıklar ve alt başlıklar aşağıdaki şekilde numaralandırılmalıdır:

Giriş

1………………………………

1.1…………………………….

2………………………………

2.1…………………………….

2.1.1…………………………..

2.1.2…………………………..

3……………………………….

3.1……………………………..

Sonuç

Kaynakça


14. Makale içerisinde tablolar numaralandırılmalı ve 9 punto ile açıklamalar yazılmalıdır.

 

 

 

Sayfa Düzeni

1. Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa ölçüleri aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:

 

Kağıt Boyutu

A4 Dikey

Üst Kenar Boşluk

4 cm

Alt Kenar Boşluk

3 cm

Sol Kenar Boşluk

3 cm

Sağ Kenar Boşluk

3 cm

Paragraf Başı

0.5 cm

Blok Alıntı

Sol ve Sağ 0.5 cm

Yazı Tipi

Times News Roman

Yazı Tipi Stili

Normal

Ana Metin Boyutu

11

Blok Alıntı

10

Dipnot Metin Boyutu

9

Paragraf Aralığı

6 nk

Satır Aralığı

Tek (1)

 

 

2. Yazılarda sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.

3. Makale içerisindeki başlıkların her bir kelimesinin sadece ilk harfleri büyük yazılmalı, başka hiç bir biçimlendirmeye, yer verilmemelidir.

4. İmlâ ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumunun İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır.

 

Makale Yazım Şablonu için tıklayınız. (Word) 

İngilizce Makale Yazım Şablonu için tıklayınız. (Word)

 

HISTORY STUDIES TÜRKÇE KAYNAK GÖSTERME REHBERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Ayrıca Bkz. CHICAGO MANUEL OF STYLE 17TH EDITION (FULL NOTE)