Yıl:2016   Cilt: 8   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 749

Recep Murat Geçikli

1931 Kudüs-İslam Kongresi ve Türkiye´nin Kongreye Yaklaşımı

Bu makale 1931 yılında Filistin meselesine Müslüman toplumların dikkatini çekmek amacıyla toplanan Kudüs/İslam Kongresi´ni inceleyerek, Türkiye´nin kongrenin gündemine halifelik meselesinin gelip gelmeyeceği konusunda endişeleri nedeniyle delege göndermeden İngiltere ve Mısır vasıtasıyla kongrede olup bitenlerden haberdar olduğunu tespit etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Filistin Sorunu, İslam Kongresi, Emin el-Hüseyni, Halifelik Meselesi, İttihad-ı İslam

DOI Number: 10.9737/hist.2017.508


1931 Jerusalem-Islam Congress and Turkey´s Aprroach to the Congress

This article examines the 1931 Jerusalem/Islam Congress, which was convened to attract the attention of Muslim nations to the Palestine issue, and presents that because of Turkey´s concern to know whether or not caliphate issue would be on the agenda, Turkey did not sent a representative to the congress and learned about its course through G. Britain and Egypt.

Keywords: Palestine issue, Jerusalem, Islam Congress, Amin al-Husayni, Caliphate issue, Ittihad-i Islam

DOI Number: 10.9737/hist.2017.508


806