Yıl:2018   Cilt: 10   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1063

A Critic of American Diplomat in İzmir: George Horton and His Observation

Hakan Güngör

1915-1923 yılları, Türk ulusunun tarihi ve kaderi açısından o kadar önemliydi ki, ya Türkler yabancıların vesayeti altına gireceklerdi ya da yabancı işgaline karşı savaşa girip egemen bir ulus olacaklardı. Amerika´nın Türkiye'deki diplomatı olan George Horton, Türklerin bağımsızlık mücadelesini Türk topraklarındaki Hıristiyanları ortadan kaldırmak için yapılan bir eylemmiş gibi dünyaya sundu. Uzun yıllardan beri Türkiye'de görev yapmak isteyen Horton, I. Dünya Savaşı sonrasında ABD'nin İzmir Başkonsolosu oldu. İzmir'deki (Smyrna) hizmetini 1922'de tamamlayan Horton, İzmir'in Türkler tarafından yeniden alınmasının hikâyesini anlatmak için The Blight of Asia ve Grace and Gay adlı iki provokatör kitap yayınladı. İzmir'in Türkler tarafından ele geçirilmesini Yunan ve Ermeni Hristiyan nüfuslarının etnik temizliğinin son aşamaları olarak dünyaya sunan Horton'un eserleri Müslümanları ve Türkleri suçlamanın ötesine geçiyordu. Yayınladığı kitaplar ve Birleşik Devletlere gönderdiği raporlar Türklere karşı oluşturulan bir önyargının çalışmasıydı. Horton kitaplarında Türkleri entelektüel olarak İslam'ın en alt tabakası diye yazıp, onları medeniyet ve kültür tarihi olmayan bir millet olarak tanımlıyordu. Üstelik Türklerin uygarlığın gelişimine hiçbir zaman katkıda bulunmayan tek Müslüman millet olduğunu savunuyordu. Ancak Türklerin bir medeniyet sahibi olup olmadıkları sadece Selçuklu ve Osmanlı tarih ve kültür miraslarına bakılarak anlaşılabilir. Horton'un Müslümanlara ve Türklere yönelik düşmanlığı eserlerinden anlaşıldığından dolayı, çalışmalarının bilimsel mecraya bir fayda sağlamadığı açıkça anlaşılmıştır. Çünkü eserleri Yunanlıların ve Ermenilerin propagandası yapmasının yanı sıra, Türk tarihindeki gerçekleri çarpıttığından bilimsellikten tamamen uzaklaşmıştır. Bu çalışma, Horton´un motivasyonunu ve Türklere karşı olan düşmanlığını nedensellik çerçevesinde değerlendirip anlamaya çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: George Horton, İzmir, Türkler, Yunanlılar, Ermeniler

DOI Number: 10.9737/hist.2018.595


İzmir'deki Amerikan Diplomatının Bir Kritiği: George Horton

The years 1915-1923 were so crucial to the history and destiny of the Turkish nation that they would either come under a foreign tutelage or fight against foreign incursion to become a sovereign nation. George Horton, an American diplomat in Turkey, presented this struggle of independence as an act to exterminate Christians in Turkish soil. Horton desired a post in Turkey for a long time and he eventually became the US consul-general in Izmir (Smyrna) during WWI and its immediate aftermath. After Horton concluded his service in Izmir in 1922, he published two provocative works, The Blight of Asia and Recollections Grave and Gay, to tell retaking stories of İzmir (Smyrna) by Turks in 1922. His accounts intentionally miss-presented the recapturing of Izmir by the Turks as the last stages in the ethnic cleansing of Greek and Armenian Christian populations. Horton´s works go beyond the blame of Muslims and Turks. His works and report to the United States were a study of prejudice. He described the Turks intellectually as the lowest of Islam, with no civilization and cultural history. Further, he presented the Turks as the only branch of Islam which never contributed to the progress of civilization, but the Turks have had numerous great civilizations including the Seljuks and the Ottomans. Horton´s explicit hostility toward the Muslims and Turks have already proved to have no benefit of the scholarly apparatus. His works were written from the perspective of Greeks and Armenians and produced the greatest falsehood on the Turkish history. This paper endeavors to understand his motivation and his animosity against the Turks.

Keywords: George Horton, Izmir (Smyrna), Turks, Greeks, Armenians

DOI Number: 10.9737/hist.2018.595


265