Yıl:2022   Cilt: 14   Sayı: 1   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 2185

Atatürk Döneminde Bolu´da Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1923-1938)

Erol Evcin ORCID Icon

Halkın devlet idaresinde kayıtsız şartsız hâkimiyetini esas alan cumhuriyet rejimi Türkiye´de meşakkatli bir sürecin sonucunda ilan edilebilmiştir. 29 Ekim 1923´te cumhuriyetin ilanı, Osmanlı Devleti´nde 1876´da ilan edilen meşrutiyet ile halkın idaredeki hâkimiyet hakkını ele almaya başlaması sürecinin bir gelişim ve olgunlaşma merhalesini teşkil etmiştir. Özellikle Millî Mücadele dönemindeki olayların cumhuriyetin ilanına giden nihai kararda büyük ölçüde etkili olduğu anlaşılmaktadır. Bu rejim değişikliği ile Türkiye´de siyasal alanda köklü bir değişim ve dönüşüm söz konusu olmuştur. Bu çalışma münasebetiyle Atatürk döneminde (1923-1938) Bolu merkezi ile Düzce, Gerede, Mudurnu ve Göynük ilçelerinde yapılan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları özgün bilgi ve belgeler ışığında incelenmiştir. Bolu halkı; idari ve askerî erkânı, genci yaşlısı, kadını erkeği, öğrencisi öğretmeni, esnafı ve memuru ile bu etkinliklerde hazır bulunmuştur. Cumhuriyet Bayramı´nın Bolu´da her geçen sene daha büyük bir coşku ve heyecan ile kutlandığı görülmektedir. Bu vesileyle Bolu halkı milletin kurtuluşu ve yeni devletin kuruluşu hususunda oynadığı rol nedeniyle Cumhur reisi Gazi Mustafa Kemal´e bağlılığını, devletin istikbali hususunda da cumhuriyet rejimine güvenini dile getirmiştir. Çalışma kapsamında Türkiye ve Türk milleti için önem arz eden millî bir motivasyon kaynağı olarak Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Anadolu´daki bir şehirden bakılarak halkın yeni rejime ve bu rejimin kazandırdıklarına ilişkin düşünceleri de yansıtılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk Dönemi, Millî Bayramlar, Cumhuriyet Bayramı, Bolu.

10.9737/hist.2021.1073


Republic Day Celebrations in Bolu in the Period of Atatürk (1923-1938)

declared in Turkey as a result of a grueling process. The proclamation of the republic on October 29, 1923, constituted a stage of development and maturation in the process of the Ottoman Empire's constitutionalism declared in 1876, and the beginning of the people's right of dominance in the administration. It is understood that the events during the Turkish National Struggle period were largely influential in the final decision leading to the proclamation of the republic. With this regime change, there has been a radical change and transformation in the political field in Turkey. In connection with this study, Republic Day celebrations held in Bolu center and Düzce, Gerede, Mudurnu and Göynük districts during the Atatürk period (1923-1938) were examined with original information and documents. The people of Bolu; administrative and military personnel, young and old, women, men, students, teachers, shopkeepers and civil servants were present at these events. It is seen that Republic Day is celebrated with greater enthusiasm and excitement in Bolu every year. On this occasion, the people of Bolu expressed their loyalty to the President of the Republic, Gazi Mustafa Kemal, due to the role he played in the liberation of the nation and the establishment of the new state, and their trust in the republican regime in the future of the state. Within the scope of the study, the Republic Day celebrations, as a national motivation source that is important for Turkey and the Turkish nation, were looked at from a city in Anatolia and tried to reflect the thoughts of the people about the new regime and what this regime brought.

Keywords: Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk Period, National Holidays, Republic Day, Bolu.

10.9737/hist.2021.1073


376