Yıl:2013   Cilt: 5   Sayı: 6   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 537

Balkan Savaşları´ndan Sonra Selanik Musevileri (1912-1943)

Cengiz Mutlu

Bu çalışma Balkan Savaşları ile Yunanistan´ın hakimiyetine geçen Selanik´teki Musevi nüfusun durumunu incelemektedir. Yunanistan´ın Yunanlılar için homojen bir ulus devlet kurma politikası Selanik´de Yunan Devletinin sistematik bir Musevi karşıtlığı ve ayrımcılığını uygulamaya koymasını beraberinde getirmiştir. Yunanlıların Selanik´i ele geçirmeleri ile şehir nüfusunda en önemli iki unsur olan Müslüman ve Museviler birçok zulüm, ve şiddete maruz kalmış bu yüzden Müslümanlarla birlikte Museviler de güvenli olarak gördükleri Osmanlı topraklarına göçe başlamışlardı. Selanik´te kalan Museviler de 1943´teki Alman işgali sırasında ölüm kamplarına gönderilmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Selanik, Museviler, Göç, Yunanlılar, Müslümanlar

Doi Number :10.9737/historyS1027


Salonica Jews after Balkan Wars (1912-1943)

This study examines the status of Jewish residents in post-Ottoman Salonika after the city was controlled by Greece during the Balkan Wars. The article argues that the Greek policy to create a homogenous Greek nation state brought along a systematic discrimination and anti-Semitism toward the Jewish population of Salonika. As Greeks took over Salonika the two significant groups of city, Muslims and Jews, faced violence and discrimination, which forced two groups to migrate to the safer Ottoman lands. The remaining Jews of the city were sent to Nazi death camps in 1943 during the German invasion.

Keywords: Salonica, Jews, Emigration, Greeks, Muslims

Doi Number :10.9737/historyS1027


371