Yıl:2013   Cilt: 5   Sayı: 6   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 535

Balkanlarda Besicilerin Transhumance Hareketleri ve Balkan Savaşları´nın Besicilerin Mevsimsel Hareketlerine Etkisi

Milos Lukovic

Bu makale Balkan Savaşları´nın Balkanlardaki besicilerin mevsimsel hareketlerine etkilerini inceleyerek, Balkan Savaşları sonrasında yeni devlet sınırlarının ortaya çıkmasıyla besicilerin mevsimsel hareketlerinin önemli ölçüde kesildiğini ya da yeni Balkan devletlerinin sınırları dahilinde azalarak daha kısa güzergâhlarda yapıldığını tespit etmektedir. Tarihi süreçte Balkanlar´da besicilerin hayatını onların mevsimsel hareketleri karakterize etmekteydi. Küçükbaş hayvanların (ağırlıklı koyun, az sayıda keçi) kalabalık sürüleri ve az sayıda at sürüleri yaz mevsimi boyunca yüksek dağlardaki otlaklarda (yazlık, yaylak), kış mevsiminde ise daha sıcak kıyı şeritlerinde veya düzlüklerde (kışlak) yaşadılar. Uzun zaman besicilerin bu hareketleri göçebelik olarak nitelendirildi. Ancak günümüzde daha fazla transhumance ismi kullanılmaktadır. Söz konusu mevsimsel hareketler doğa şartlarına ayrıca güncel toplumsal ve siyasi şartlara ve Ortaçağ boyunca ve Osmanlı dönemi boyunca devlet sınırlarına bağlı idi.

Anahtar Kelimeler: Balkan Yarımadası, Besiciler, Mevsimsel Hareketler, Göçebelik, Balkan Savaşları

Doi Number :10.9737/historyS1042


Transhumance Movement of Cattle Raisers in the Balkans and the Impact of Balkan Wars on Their Seasonal Moves

This article examines the impact of Balkan Wars (1912-1913) on the seasonal movements of sheep herders and argues that the wars interrupted these seasonal movements and drastically limited the seasonal movements within the newly defined borders of the Balkan states. Historically seasonal movements were main characteristic of the sheep herders´ life in the Balkans. Large herds of sheep and fewer goats and a smaller number of horses were kept on mountain pastures (yaylak) during the summer season, and in warm seaside lowlands or basins (kışlak) during the winter season. For a long time these seasonal movements of breeders were described as nomadic pastoralism but more recently the term transhumance that reflects the movement between fixed summer and winter pastures is the most commonly used term. Such seasonal movements were dependant on natural conditions, current social and political circumstances, or state borders during the Middle Ages and the Ottoman period.

Keywords: Balkan Peninsula, Sheep Herders, Nomadic Pastoralism, Seasonal Movements, Transhumance, the Balkan W

Doi Number :10.9737/historyS1042


121