Yıl:2019   Cilt: 11   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1346

Birinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'de Görev Yapan Alman Subaylarının Faaliyetlerinin Bir Değerlendirmesi ve Türk Askerinin Konumu

Hayati Aktaş ORCID Icon

Özellikle Balkan Savaşları'nda alınan yenilgiler sonrasında Alman askeri, siyasi ve ekonomik nüfuzuna açık hale gelen Osmanlı Devleti, ordusunun tekrardan güçlenmesi ve hazır hale gelmesi için Alman askeri uzmanlarını ülkeye davet etmiştir. Başlangıçta bu uzmanların faydaları başkent ve çevresinde görülmekle beraber ordunun geri kalanı için aynı durumdan söz edilemezdi. İlerleyen süreçte ise Alman uzmanlar ile Türk subayları arasındaki uyumsuzluk su yüzüne çıkmaya başlamıştı. I. Dünya Savaşı'na giden süreçte Alman askeri uzmanlarının Osmanlı Devleti'ni kendi yanlarında savaşa sürüklemek için sergiledikleri baskıcı tutumları ile birlikte savaşa Almanya tarafında katıldıktan sonra Osmanlı Devleti'nin Alman askeri planlarındaki yeri dikkat çekici unsurlardır. Bu planlar dahilinde Almanya tarafından Osmanlı Devleti'ne biçilen rol Türk sınırlarında mümkün olduğu kadar İngiliz ve Rus kuvvetlerinin oyalanması, batı cephesinde Almanya ve Avusturya´nın yükünü bir ölçüde rahatlatılması olmuştur. Bu bağlamda Kafkas Cephesi, Kanal Cephesi ve Mısır Seferi ve Irak Cephesi ve İran Seferi harekatlarının hayata geçirilmesinin altında yatan Alman menfaatleri doğrultusunda incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: I. Dünya Savaşı, Alman askeri uzmanları, Kafkas Cephesi, Kanal Cephesi ve Mısır Seferi, Irak Cephesi ve İran Seferi

DOI Number: 10.9737/hist.2019.726


An Assessment of the Actities of German Officers Served in Turkey During the First World War and the Position of Turkish Soldiers

Especially after the defeats sustained in the Balkan Wars, the Ottoman State, which became open to German military, political, and economic influence, invited the German military experts to re-establish and to train the Ottoman State army. Initially, the benefits of these experts were seen in the capital and its surrounding area, but the same could not be said for the rest of the army. In the following process, the discrepancy between the German experts and the Turkish officers began to emerge. In the process leading to World War I, the repressive attitudes of the German experts on the Ottoman Empire to drag it into war on their side and the role casted for the Ottoman Empire in the German military plans after the decleration of war are remarkable issues. The role of the Ottoman Empire within the scope of these plans was to occupy the British and Russian forces on the Turkish borders as much as possible, and the relieving of the burden of Germany and Austria on the western front. In this context, the Caucaus Front, the Senussi Campaign, and the Mesopotamian campaign were examined in line with the German interests that underlie their implementation.

Keywords: World War I, German military experts, Caucaus Front, The Senussi Campaign, The Mesopotamian campaign

DOI Number: 10.9737/hist.2019.726


633