Yıl:2015   Cilt: 7   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 662

Bizans (Doğu Roma) İmparatorluğu´nda Türk Kökenli Bir Komutan: Bardanes Tourkos ve İsyanı

Talat Koçak

Bu makale Bizans İmparatorluğu´nda Türk kökenli bir general olan Bardanes Tourkos (Türk Vartan)´ın isyanını inceleyerek, Bardanes´in isyanda hızlı hareket edememesi nedeniyle başarısız olduğunu tespit etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bizans İmparatorluğu, Bardanes Türkos, İsyan, Nikephoros, II. Mikhael, Amorium, Türk

Doi Number :10.9737/historyS1637


A Turkish Commander in the Byzantine (Eastern Roman) Empire: Bardanes Tourkos and His Uprising

This article examines the uprising of a Turkish general, Bardanes Tourkos (Vartan the Turk) in the Byzantine Empire and presents that because Bardanes could not move his forces quickly he faced defeat.

Keywords: Byzantine Empire, Bardanes Tourkos, Uprising, Nicephoros, Michael II, Amorium, Turk

Doi Number :10.9737/historyS1637


137