Yıl:2011   Cilt: 3   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 300

Cemil Cahit Toydemir: Askeri ve Siyasi Kariyeri Üzerine Notlar

Murat Yümlü

Çalışmada, Milli Mücadele döneminin önemli komutanları arasında yer alan Cemil Cahit Toydemir´in askeri ve siyasi hayatı üzerine notlar düşülmesi amaçlanmıştır. Toydemir, Sakarya Savaşı´nda aynı isimli mevkideki komutanlık vazifesi ve hizmetlerinden dolayı mezkûr aile soyadını almıştır. Toydemir, Cumhuriyet döneminde üst düzey askeri görevlerin ardından emekliye ayrılıp, 1946 yılında TBMM´ye seçilmiştir. 1946 yılının yaz ayları sonunda kurulan Recep Peker Kabinesi´nde Milli Savunma Bakanı olarak görev yapan Toydemir, 1950 yılından itibaren siyasi hayattan çekilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Cemil Cahit Toydemir, Zile Ayaklanması, Milli Savunma Bakanlığı

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_376


Cemil Cahit Toydemir: Notes on his Military and Political Career

In this article, it´s purported taking notes on the political and military career of Cemil Cahit Toydemir who had been amongst the significant commanders during the period of National Sttrugle. Toydemir had assumed his called family surname thanks to his duty and services by commandership at the same-named point during the War of Sakarya. He had retired after the high-positioned militarily services and had been elected to Turkish Grand National Assembly (TGNA) in 1946. Toydemir, who had been the participant of the Recep Peker Cabinet, which was founded at the end of the summer months of 1946, had withdrawn from the political life after 1950.

Keywords: Cemil Cahit Toydemir, Zile Revolt, Ministry of National Defense

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_376


190