Yıl:2013   Cilt: 5   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 500

Çinli Müslümanların Gözünden Lozan Barışı: TBMM Arşivinde Bulunan Bir Kutlama Mesajı

Gürhan Kırilen

Bu çalışma Türk-Çin ilişkilerinin tarihi geçmişini özetleyerek Çinli Müslümanların Lozan Barışı´ndan sonra TBMM´ne gönderdikleri kutlama mesajını incelemektedir.

Anahtar Kelimeler: Türk-Çin İlişkileri, Çinli Müslümanlar, Lozan Barış Antlaşması


Lausanne Peace Treaty As Seen by Chinese Muslims: A Congratulatory Message Found in the Turkish Parliament Archive

This study narrates the historical background of Turkish-Chinese relations and examines the congratulatory message of Chinese Muslims to the Turkish Parliament after the Lausanne Peace Treaty.

Keywords: Turkish-Chinese relations, Chinese Muslims, Lausanne Peace Treaty, Turkey


108