Yıl:2017   Cilt: 9   Sayı: 5   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 936

Işıl Tuna

Demokrat Parti Edirne Milletvekili Rükneddin Nasuhioğlu´nun Anayasayı İhlal Davasında Yargılanması: Suçlamalar ve Savunma

Rükneddin Nasuhioğlu, 27 Mayıs 1960 darbesi sonrasında tutuklanan ve Yassıada´da Anayasayı ihlal etmekten yargılanan Demokrat Parti´ye mensup Edirne milletvekilidir. İddianamede Nasuhioğlu´nun hapis cezası istemi ile yargılanmasına gerekçe olarak şahsi menfaat sağlaması, Halk Partisi´nin mallarının hazineye devredilmesine dair kanunun teklifçileri arasında yer alması, Kırşehir´in ilçe haline getirilmesi kanun tasarısında Dâhiliye Encümeni başkanı sıfatıyla imzasının bulunması ve oy vermesi, Meclis´in İçtüzüğünde yapılan değişiklikte oy vermesi ve bazı hâkimlerin yerlerinin değiştirilmesi gösterilmiştir. Savunmasında bu iddiaların çoğunluğu reddedilmiş ve atfedilen suçlamaların doğru olmadığı belirtilmiştir. Anayasa´yı İhlal Davası´nda yargılanan Nasuhioğlu dört sen iki ay hapis cezasına çarptırılmıştır. 1962 affı ile serbest kalan Nasuhioğlu 1973 tarihinde vefat etmiştir. Ağırlıklı olarak Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Yassıada Tutanakları çerçevesinde hazırlanan çalışmamızın amacı Demokrat Parti Edirne milletvekili Rükneddin Nasuhioğlu´nun Yassıada´da yargılanma sürecinin gözler önüne serilmesidir.

Anahtar Kelimeler: Milletvekili, Darbe, İddianame, Savunma, Mahkeme.

DOI Number: 10.9737/hist.2017.565


Democratic Party Edirne Deputy Rükneddin Nasuhioğlu's Trial on Violation of the Constitution: Crimes and Defense

Rükneddin Nasuhioğlu is Edirne Deputy of Democratic Party who was arrested and tried to Violate of Constitution in Yassıada after the Coup dated 27 May 1960. In the bill of indictment, grounds for the trial of Nasuhioğlu for inprisonment his personal benefit, the inclusion of the People's Party as a law tenderer for the transfer of property to the treasury, in the drafting of the law of Kırşehir as a district, the presence and voting of his signature as the president of the custodian, voting in the Assembly's Rules of Procedure and some judges have been replaced. In his defense, most of these allegations were rejected and attributed to the accusations attributed to it not being correct. Nasuhioğlu, who was tried in the case of Violation of the Constitution, was sentenced to four years in prison. Nasuhioğlu was released in 1962 with amnesty and died in 1973. This study was mainly based on Yassıada Reports kept in Prime Ministry Republic Archive. It dwells on trial prosses of Democratic Party Edirne Deputy Rükneddin Nasuhioğlu in Yassıada court.

Keywords: Deputy, Coup, Indictment, Defense, Court.

DOI Number: 10.9737/hist.2017.565


140