Yıl:2014   Cilt: 6   Sayı: 6   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 633

Demokrat Parti İktidarı Döneminde Doğuda Bir Üniversite Kurma Çabaları (1950-1958)

Abdulaziz Kardaş

Bu makale Cumhuriyet´in 15´inci yılında gündeme gelen, Doğu Anadolu Bölgesi´nde bir üniversite kurulması projesinin gelişimini incelemektedir. Atatürk tarafından Van Gölü sahilinde kurulması önerilen üniversite II. Dünya Savaşı´nın başlaması nedeniyle ertelenmiş, savaştan sonra Van´da bir üniversite inşaatına başlanmışsa da önemli bir aşama kaydedilemeden planlar tekrar değişmiştir. Demokrat Parti Hükümeti doğu´da bir üniversite kurulması için ödenek ayırmışsa da Amerika´nın Nebraska Üniversitesi´yle yapılan iş birliğinin sonucu üniversitenin Erzurum´da kurulmasına karar verilmişti. Doğu Anadolu´da bir üniversitenin kurulması meselesi Demokrat Parti Hükümeti´nin programında da yer almış ve bunun için ödenek ayrılmıştı. Hükümet, üniversitenin kurulması ile ilgili olarak Amerika´nın Nebraska Üniversitesi´yle iş birliği yapmıştı. Bu çerçevede üniversitenin kurulması için ortak bir çalışma başlatılmıştı. Çalışma sonunda üniversitenin Erzurum´da kurulmasına karar verilmişti.

Anahtar Kelimeler: Doğu Anadolu, Üniversite, Van, Atatürk, Demokrat Parti

Doi Number :10.9737/historyS1457


Attempts to Establish a University in Eastern Turkey during Democrat Party Rule (1950-1958)

This article examines the development of the project to establish a university in Eastern Turkey, which was brought to the agenda on the 15th anniversary of the republic in 1938. Atatürk suggested the foundation of a university along the coast of Lake Van but the project was postponed as WWII erupted. After the war the construction project started but plans were changed again before the construction was finalized. While Demokrat Party government allocated a budget for the construction of a university in Eastern Anatolia, the cooperation with the Nebraska University resulted with the construction of university in Erzurum rather than in Van.The establishment of a university in eastern Anatolia issue takes an important place in the program of the Government of the Democratic Party and in order to realize this aim, appropriations had been allocated and investigations had been performed in the area. The Government had collaborated with the University of Nebraska in America for regarding the establishment of universities. In this context, a joint study was initiated for the establishment of the university. At the end of the study it was decided to establish the university in Erzurum.

Keywords: Eastern Anatolia, University, Van, Atatürk, Democrat Party

Doi Number :10.9737/historyS1457


94