International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 10

Editörler

Osman KÖSE 

İbrahim SERBESTOĞLU

 

Ankara, Aralık-2018Kapak | Editörden | Jenerik | İçindekiler |

Ümit Katırancı
1- Osmanlı Türkçesi Öğretiminin Duayeni bir Akademisyen: Prof. Dr. Yılmaz Kurt

DOI Number: 10.9737/hist.2018.688
  Özet   Tam Metin
Kadir Adamaz
2- Tahrir Defterlerine Göre XVI. Yüzyılda Gördüs Kazası Vakıfları

DOI Number: 10.9737/hist.2018.689
  Özet   Tam Metin
Mustafa Çabuk
3- Amerikan Board Arşivi’ne Göre Misyonerlerin Adana, Antep ve Maraş’ta Müslüman Halka Yönelik Faaliyetleri

DOI Number: 10.9737/hist.2018.690
  Özet   Tam Metin
Ahmet Çelik
4- Atatürk Döneminde Türkiye’de Komünist Propagandaya Karşı Alınan Önlemler

DOI Number: 10.9737/hist.2018.691
  Özet   Tam Metin
Buket Çelik
5- Osmanlı’da Kadın İsimleri: Sivas Eyaleti Örneği (1742-1763)

DOI Number: 10.9737/hist.2018.692
  Özet   Tam Metin
İsmail H. Demircioğlu
6- Seyyahların Gözüyle 15. ve 16. Yüzyıl’da Gürcistan ve Çevresi

DOI Number: 10.9737/hist.2018.693
  Özet   Tam Metin
Mehmet Evsile
7- Cumhuriyet Döneminde Adalet Alanında Meydana Gelen Gelişmeler (1923-1950)

DOI Number: 10.9737/hist.2018.694
  Özet   Tam Metin
Mustafa Gökçe – Tuba Tombuloğlu
8- 10. ve 15. Yüzyıl Seyyahlarının İzlenimlerinde Semerkand

DOI Number: 10.9737/hist.2018.695
  Özet   Tam Metin
Musa Gümüş - Eren Korkmaz
9- İsmail Paşa, Saray ve Babıali: Mısır İşgalinin Siyasi, İktisadî, Sosyal ve İdarî Zemininin İnşası 1863-1879

DOI Number: 10.9737/hist.2018.696
  Özet   Tam Metin
Nesrin Kanberoğlu
10- Osmanlı Devletinin Zımpara Madenleri Hakkında Bir Tetkik(1908-1918)

DOI Number: 10.9737/hist.2018.698
  Özet   Tam Metin
Said Olgun
11- Bir Jön Türk ve Arnavut Milliyetçisi: Derviş Hima (1872-1928)

DOI Number: 10.9737/hist.2018.699
  Özet   Tam Metin
Tuğrul Özcan
12- Sahil Kasabalarında Salgın Hastalıklara Karşı Mücadele: Fatsa Kasabası Örneği (1860-1930)

DOI Number: 10.9737/hist.2018.700
  Özet   Tam Metin
Türkmen Töreli - Füsun Çoban Döşkaya
13- Birinci Dünya Savaşında ve Sonrasında Milliyetçi ve Şarkiyatçı Söylemlerde Türk Kadını

DOI Number: 10.9737/hist.2018.701
  Özet   Tam Metin
Mucize Ünlü - Ahmet Yadi
14- II. Abdülhamid Döneminde Ulahların İstihdamına Dair

DOI Number: 10.9737/hist.2018.702
  Özet   Tam Metin
Ali Rıza Yağlı
15- Timurlu Devleti Emîrleri I- Barlas Boyu: Togay Buğa Barlas

DOI Number: 10.9737/hist.2018.703
  Özet   Tam Metin
Hüsnü Yücekaya
16- Amasya Şer’iyye Sicillerindeki Dokuma Ürünleri (1784-1880)

DOI Number: 10.9737/hist.2018.704
  Özet   Tam Metin
Burçin Işım
17- Nüfus ve Maliye Defterlerine Göre Keşan’da Romanlar [1830-1848]

DOI Number: 10.9737/hist.2018.697
  Özet   Tam Metin