International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 1

Editör
Osman KÖSE 

Editör Yardımcısı
Tamer BALCI – İbrahim SERBESTOĞLU

Samsun,  Mart-2015Jenerik Dosyası | Kapak | İçindekiler | Editörden |

Hamza Akengin
1- Prof. Dr. İbrahim Güler Hakkında

  Özet   Tam Metin
Nedim İpek
2- Meslektaşım İbrahim Güler

  Özet   Tam Metin
Hasan Hüseyin Adalıoğlu
3- Bir Mevlevî Dedesi’nden Sultana Öğütler: “Şemsü’l-İrşâd Li Sultân Reşâd” Adlı Siyasetnâme

Doi Number :10.9737/historyS1517
  Özet   Tam Metin
Figen Atabey
4- Türk-İngiliz Siyasi İlişkileri (1936-1939)

Doi Number :10.9737/historyS1521
  Özet   Tam Metin
Refik Bürüngüz
5- Hukukun Hukuksuzluğundan İslam Birliğine Celal Nurinin Zihin Dünyasında Beka Kaygısı

Doi Number :10.9737/historyS1481
  Özet   Tam Metin
Fatih Gencer
6- İsyana Giden Yol, Anadolu’ya Açılan Kapı: Mehmet Ali Paşa’nın Akka’yı Ele Geçirmesi

Doi Number :10.9737/historyS1500
  Özet   Tam Metin
Ebru Mandacı
7- Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda Aile Hukukunda Kadın (MÖ. 1950-1750)

Doi Number :10.9737/historyS1426
  Özet   Tam Metin
Metin Menekşe
8- XIX. Yüzyıl Ortalarında Seyitgazi Kazası Künbet Köyü’nün Sosyal ve Ekonomik Yapısı (9184 Numaralı Temettuât Defterine Göre)

Doi Number :10.9737/historyS1498
  Özet   Tam Metin
Ersin Müezzinoğlu
9- Savaş Kabinelerinin Sorgulanmalarına Göre Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşı’na Girişi

Doi Number :10.9737/historyS1496
  Özet   Tam Metin
Esma Öz - İrfan Albayrak
10- Çiviyazılı Belge ve Kitâbelerde Kralları Tanımlayan Unvan ve Sıfatlar

Doi Number :10.9737/historyS1494
  Özet   Tam Metin
Kamil Özdemir - Salih Akyel
11- 1844 (1260 H.) Tarihli Çorum Sancağı Müslüman Nüfus Defterine Göre Çorum Şehrinin Demografik Yapısı

Doi Number :10.9737/historyS1462
  Özet   Tam Metin
Muhammed Sarı
12- Birinci Dünya Savaşı’nda Batı Anadolu’da Rumların Casusluk ve Çetecilik Faaliyetleri

Doi Number :10.9737/historyS1471
  Özet   Tam Metin
Yasin Taş
13- Osmanlı'nın Son Yüzyılında Urfa'da Kadın Vakıfları

Doi Number :10.9737/historyS1504
  Özet   Tam Metin
Özden Ürkmez
14- İ.Ö. VII-VI. Yüzyıllarda Kimmer-İskit Tehdidi ve Anadolu'daki Nekropolojik Yansımaları

Doi Number :10.9737/historyS1435
  Özet   Tam Metin
Şenay Yanar
15- Kaşkaylarda Evlilik Adetleri ve Toy Ritüelleri

Doi Number :10.9737/historyS1422
  Özet   Tam Metin
Nurgül Yıldırım
16- Eski Mezopotamya ve Anadolu’da Uğursuzluk İnancı ve Bununla İlgili Büyü Ritüelleri

Doi Number :10.9737/historyS1537
  Özet   Tam Metin
Emrah Yıldız
17- Osmanlı İmparatorluğu’nda Bir Dünya Tarihçisi: Ahmed Midhat Efendi

Doi Number :10.9737/historyS1454
  Özet   Tam Metin