International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 2

Editör
Osman KÖSE 

Editör Yardımcısı
Sibel ÜST 

Samsun,  Temmuz-2011Jenerik Dosyası | Kapak | İçindekiler | Editörden |

İhsan Burak Birecikli
1- Batı’nın Yükselişi

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_270
  Özet   Tam Metin
İsmail BÜLBÜL
2- XVII. Yüzyılda İdil-Hazar Ticaret Yolu ve Dağıstan

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_300
  Özet   Tam Metin
Nurgül Bozkurt
3- XIX. Yüzyılın Ortalarında Bolatlı-Dazkırı’nın Sosyo-Ekonomik Yapısı (7695 Numaralı Temettüat Defterine Göre)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_301
  Özet   Tam Metin
Gülay Karadağ Çınar
4- İki Büyük Türk Hakanı Şah İsmail ve Şeybani Han Arasındaki Söz Düellosu

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_308
  Özet   Tam Metin
Murat Gökhan Dalyan
5- XIX. Yüzyıl Nasturilerinde Hastalık, Büyü ve Batıl İnançlar

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_323
  Özet   Tam Metin
Didem Yıldırım Delice
6- Annales Okulu ve Ricoeur'un

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_278
  Özet   Tam Metin
Alpaslan Demir
7- XVI. Yüzyılda Koğans Nahiyesi: Nüfus ve Yerleşme

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_293
  Özet   Tam Metin
Cabir Doğan
8- Tanzimat’ın Van’da Uygulanması ve Han Mahmud İsyanı

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_303
  Özet   Tam Metin
Faruk Doğan
9- Ondokuzncu Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Taşrasında Bir Kadının Hukuk Mücadelesi: Midilli Nazırı Kulaksızzade Mustafa Ağa'nın Mirası Davası

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_327
  Özet   Tam Metin
Albina Dranqolli
10- Tito'nun Arnavutluk'u Yugoslavya'ya İlhak Girişimi, 1945-1948

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_290
  Özet   Tam Metin
Volkan Ertürk
11- 16. Yüzyılda Akşehir Kazasının Sosyal ve İktisadi Yapısına Dair Bazı Tespitler

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_346
  Özet   Tam Metin
Mehmet Evsile
12- Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Cephe Gerisindeki Güvenlik Problemleri İle İlgili Tartışmalar

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_286
  Özet   Tam Metin
Adelkader Fkair
13- Osmanlı Döneminde Cezayir-Portekiz İlişkileri

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_249
  Özet   Tam Metin
Ahmet Gündüz
14- Kırşehir-Aksaray Arasında Bir Bekdik Köyü (Tarihi, Gelenek, Görenek, Örf ve Adetleri)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_313
  Özet   Tam Metin
Mohamed Salah Harzallah
15- İrlanda’da 19. Yüzyılın Ortasında Toprak Sahipleri ve Mali Sorumlulukları

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_334
  Özet   Tam Metin
Metin Ziya Köse
16- Dubrovnik İle Hersek Arasında Bir Diplomatik ve Ticari Probleme Dair İki Belgenin Tahlili (1606)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_307
  Özet   Tam Metin
Marco Miotto
17- Sultan'ın Gemileri ve Venedik’in Umutları (1506 - 1509 / 1516)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_311
  Özet   Tam Metin
Jülide Akyüz Onat
18- 18. Yüzyılda Amasya Kazasına Tahmil Olunan Vergiler

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_309
  Özet   Tam Metin
Soyalp Tamçelik
19- Kıbrıs'ta Çözüm Planlarına Göre Kolluk Kuvvetleri ve Özellikleri

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_282
  Özet   Tam Metin
Fatma Tombak
20- 20. Yüzyıl Sovyet Rusya'sında Din, İslamiyet ve Nüfus Üzerine

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_272
  Özet   Tam Metin
Zübeyde Güneş-Yağcı
21- İstanbul Gümrük Defterine Göçre Karadeniz Köle Ticareti (1606- 1607)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_325
  Özet   Tam Metin
Selman Yaşar
22- Menemen Kubilay Anıtı'nın Açılışı

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_275
  Özet   Tam Metin
Gotthard Jäschke, Aytunç Ülker
23- Sultan VI. Mehmed'in Tahttan İndirilmesi Hadisesi

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_215
  Özet   Tam Metin
Mustafa Gencer
24- II. Abdülhamit Döneminde Türk-Alman İlişkileri. Almanya’nın Osmanlı Dış Politikasında Bulgaristan, Mısır ve Ermeni Meselesindeki Rolü

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_339
  Özet   Tam Metin
Gökhan Kağnıcı
25- Tarih ve Tarihçiler: Tarih Yazıcılığına Giriş, (Çev: Emine Sonnur Özcan)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_316
  Özet   Tam Metin
Tamer Yıldırım
26- Tarihte ve Mitolojide İsyan

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_335
  Özet   Tam Metin
Sami Yuca
27- Tarihselcilik Sorunu, Tin Bilimlerinde Dogmatik Düşünme Formu ve Tarihselcilik Sorunu

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_314
  Özet   Tam Metin