International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: 2

Editör
Osman KÖSE 

Editör Yardımcısı
Tamer BALCI – İbrahim SERBESTOĞLU

Samsun,  2013Kapak | İçindekiler | Editörden | Jenerik Dosyası |

Turan Açık
1- Yeminin İki Yüzü: Vicdanı ve Toplumsal Kanaat Arasında Osmanlı Bireyi

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_663
  Özet   Tam Metin
Zafer Akbaş - Adem Baş
2- İran'ın Nükleer Enerji Politikası ve Yansımaları

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_594
  Özet   Tam Metin
Alper Başer
3- İngiliz Elçisi Thomas Roe’nun Yazışmalarında II. Osman Dönemi

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_638
  Özet   Tam Metin
Gökhan Bolat
4- Anglo-Persian Oil Company’den British Petroleum’a (BP): İngiltere’nin İran’daki Petrol Macerası

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_846
  Özet   Tam Metin
Celil Bozkurt
5- Türk Siyasetinde İslam Demokrat Partisi ve Kamuoyundaki Yankıları

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_682
  Özet   Tam Metin
Hakkı Büyükbaş
6- Tarih ve Uluslararası İlişkiler: Yapıcı Bir Diyalog Çağrısı

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_849
  Özet   Tam Metin
Yaşar Demir
7- Suriye ve İskenderun Sancağı'nda Fransız Mandasının Kurulması

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_626
  Özet   Tam Metin
Gökhan Dilbaş
8- Macar Tarihinde Peçenekler

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_530
  Özet   Tam Metin
Aydın Efe
9- Mursaloğlu Mustafa Şevki Paşa (1840-1914)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_840
  Özet   Tam Metin
Volkan Ertürk
10- Vize Sancağı Dirlikleri (1530-1568)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_764
  Özet   Tam Metin
Erdoğan Keleş
11- II. Abdülhamid Devrinde Aydın Vilayetinde Sanat ve Meslek Okulları

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_661
  Özet   Tam Metin
İsmail Kıvrım
12- 17. Yüzyılda Bir Valide Sultanın Günlük Hayatı: Vâlide Hadîce Turhan Sultan

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_734
  Özet   Tam Metin
Bekir Koçlar
13- Türk Milliyetçiliği Düşüncesini Tanımlama ve Temellendirme Çalışmalarına Bir Örnek: Ergenekon Dergisi

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_743
  Özet   Tam Metin
Said Olgun
14- Siirt Halkevi ve Faaliyetleri (1934-1951)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_722
  Özet   Tam Metin
Muharrem Öztel
15- Tanzimat Devri ve Sonrasında Osmanlı Piyasalarında İhtikâr Sorunu

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_633
  Özet   Tam Metin
Murat Öztürk
16- İslamiyet’ten Önce Türklerin Din Anlayışı ve Gök Tanrı Dini

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_705
  Özet   Tam Metin
Derya Derin Paşaoğlu
17- Muhacir Komisyonu Maruzatı’na Göre (1877-78) 93 Harbi Sonrası Muhacir İskânı

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_732
  Özet   Tam Metin
Selma Pehlivan
18- Erzurum’un İlkçağ Tarihi Araştırmalarına Bir Bakış

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_692
  Özet   Tam Metin
Melike Sarıkçıoğlu
19- İran’da Nasereddin Şah ve Muzaffereddin Şah Dönemi’nde(1848-1907) İngiltere Rusya ve Fransa’ya Verilen İmtiyazlar

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_716
  Özet   Tam Metin
Tahir Sevinç
20- Osmanlı-Sicilya İlişkileri ve Cizye Muhasebecisi Hüseyin Efendi’nin Sicilya Elçiliği (1740-1742)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_730
  Özet   Tam Metin
Mustafa Şahin
21- Timur İmparatorluğu’nda Müzik-Eğlence Kültürü ve Yetişen Ünlü Müzisyenler

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_639
  Özet   Tam Metin
Alaattin Uca - Aytunç Ülker
22- 1917 Tarihli Karaman-Konya-Ereğli Haritası ve Değerlendirilmesi

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_758
  Özet   Tam Metin
Pınar Ülgen
23- Geç Ortaçağ Avrupasında Lonca Teşkilatı

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_755
  Özet   Tam Metin
Hüseyin Üreten
24- Manisa Müzesi’ndeki Marsyas Heykeli’nin İkonografik Çözümlemesi ve Apameia Üzerine Bir Araştırma

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_816
  Özet   Tam Metin
Zübeyde Güneş-Yağcı
25- H. 1015/1016 (M. 1606/1607) Tarihli İstanbul Gümrük Defteri

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_852
  Özet   Tam Metin
Murat Yıldız
26- Geçmişten Bugüne Üsküdar Ayazma Mahallesi’nde Yapı-Mekan İlişkisi

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_715
  Özet   Tam Metin
Zübeyde Güneş-Yağcı
27- Prof Dr. Halil İnalcık

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_866
  Özet   Tam Metin
Margaret Rose Graham
28- Siyonizmin Kritiği

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_728
  Özet   Tam Metin
Abidin Temizer
29- MAZURANİC, Matija, Bosna’ya Bir Bakış Yahut Bir Hırvat Vatandaşının 1839–40 Yılları Arasında O Eyalete Kısa Bir Yolculuğu, (Osmanlı Dönemi Bosnasına Dair Bir Seyahatname), Yayına Hazırlayanlar: Ekrem Cauševic, Tatjana Paic-Vukic, Ayla Hafız Küçükusta, Bal-tam, Prizren 2011, 104 sayfa (ISBN: 978–9951–436–04–5).

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_757
  Özet   Tam Metin
Savaş Yıldırım
30- Ankara’nın Kalecik İlçesindeki Camiler

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_727
  Özet   Tam Metin