International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 2

Editör
Osman KÖSE – Gizem Kordatos SAMİRA 

Editör Yardımcısı
Tamer BALCI – İbrahim SERBESTOĞLU 

Ankara, Haziran-2015 Jenerik Dosyası | Kapak | İçindekiler | Editörden |

Paul Brazinski
1- Maximus Planudes ve Boethius’un Bizans’a Bakışı: Boethius’un Hayatı

Doi Number :10.9737/historyS1659
  Özet   Tam Metin
Hasan Buyruk
2- Tarsus Müzesi Bizans Altın Sikkeleri

Doi Number :10.9737/historyS1673
  Özet   Tam Metin
Tolga Ersoy
3- Bizans ve Sâsânî İmparatorlukları Arasında Akdedilen Dara Antlaşması’ndaki İktisadî Hükümlerin Değerlendirilmesi

Doi Number :10.9737/historyS1663
  Özet   Tam Metin
Cüneyt Güneş
4- Hristiyan İdeolojisi ve Otarşi Bağlamında Bizans Ekonomisi

Byzantine Empire, Economy, Christianity, Ideology, Autarchy
  Özet   Tam Metin
Talat Koçak
5- Bizans (Doğu Roma) İmparatorluğu’nda Türk Kökenli Bir Komutan: Bardanes Tourkos ve İsyanı

Doi Number :10.9737/historyS1637
  Özet   Tam Metin
Ulaş Töre Sivrioğlu
6- Bizans İmparatorluğu’nda Yahudiler (M.S.330-1453)

Doi Number :10.9737/historyS1652
  Özet   Tam Metin
Ahmet Kütük
7- Bizans İmparatorluğu Zamanında Amida (Diyarbakır) (IV.-VII. Yüzyıl)

Doi Number :10.9737/historyS1633
  Özet   Tam Metin
Ali Doruk Kahraman
8- Konstantinos Karatolios , Greek Fire and its Contribution to Byzantine Might, Çeviren: Leonard G. Meahim, Amazon, Lulu Press, 2. Baskı, 2015

Doi Number :10.9737/historyS1662
  Özet   Tam Metin