International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2021 Cilt: 13 Sayı: 3

Baş Editörler

Osman KÖSE 

Yakup YILMAZ

 

Samsun, Haziran-2021Kapak | Jenerik | Editörden |

Ebubekir Ayan
1- Türkiye’nin İlk Kalkınma Bankası: Türkiye Sanayi ve Maadin Bankasının Faaliyet Hayatının Eleştirel Analizi

DOI Number: 10.9737/hist.2021.1010
  Özet   Tam Metin
Cihat Aydoğmuşoğlu
2- İslâm Coğrafyacılarına Göre Derbend Şehri

DOI Number: 10.9737/hist.2021.1011
  Özet   Tam Metin
Eray Bayramol
3- Rusya Dışişleri Bakanlığı Belgelerinde 29 Ekim 1914 Karadeniz Baskını ve Türk-Rus İlişkilerinin Sonu

DOI Number:10.9737/hist.2021.1012
  Özet   Tam Metin
Mehmet Beşirli
4- Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Bürokratik Sorunlara Dair Tipik Bir Örnek: Moses Levi’nin Berlin’den Yafa’ya Dönüş Muamması (1905-1912)

DOI Number:10.9737/hist.2021.1013
  Özet   Tam Metin
Onuralp Doğan Çakır
5- History of the Turkish-Belarusian Relations and the Russian Factor

DOI Number:10.9737/hist.2021.1014
  Özet   Tam Metin
V. Türkan Doğruöz, Nesrin Akkor
6- Adana Görüşmeleri’nin Türk Basınına Yansımaları

DOI Number:10.9737/hist.2021.1015
  Özet   Tam Metin
Ersin Gürdamar
7- Atatürk Dönemi’nde Yürütülen Pamuk Politikalarının Dokuma Sanayisi ve Kalkınmaya Olan Etkileri 1923-1938

DOI Number:10.9737/hist.2021.1016
  Özet   Tam Metin
Meryem Kaçan Erdoğan
8- Osmanlı Döneminde Selanik Hanları ve Sakinleri

DOI Number:10.9737/hist.2021.1017
  Özet   Tam Metin
İsrafil Karataş
9- Nihat Erim’in Demokrat Parti İktidarının Bazı Faaliyetlerine Yönelik Muhalefeti (1950-1954)

DOI Number:10.9737/hist.2021.1018
  Özet   Tam Metin
Bayram Arif Köse
10- İslâm Coğrafyasında Salgın Hastalıklar: Emevîler Dönemi

DOI Number:10.9737/hist.2021.1019
  Özet   Tam Metin
Özkan Özer Keskin
11- Hacı İbrahim Paşa’nın Vakıf Hizmetleri

DOI Number:10.9737/hist.2021.1020
  Özet   Tam Metin
Sevilay Özer - Ramazan Baş
12- Kıbrıs’ın Türkiye İçin Millî Bir Dava Olmasında Sedat Simavi’nin Rolü

DOI Number:10.9737/hist.2021.1021
  Özet   Tam Metin
Yasin Taş
13- Tanzimat Döneminde Rumkale Kazası’nda Aşk, Töre ve İhtida Üçgeninde Bir Kız Kaçırma Hadisesi

DOI Number:10.9737/hist.2021.1022
  Özet   Tam Metin
Osman Taşkın - Ersin Kırca
14- Pargalı İbrahim Paşa’nın Müsadere Olunan Muhallefatı ve Mal Varlığına Ait Kayıtlar

DOI Number:10.9737/hist.2021.1023
  Özet   Tam Metin
Kamelya Tekne
15- Polonya Tatarlarının Çağdaş Kimliğini Temsil Eden Süreli Yayınlardan: Życıe Tatarskıe (Tatar Hayatı)

DOI Number:10.9737/hist.2021.1024
  Özet   Tam Metin