International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2010 Cilt: 2 Sayı: 3

Editör
Osman KÖSE 

Editör Yardımcısı
Sibel ÜST 

Samsun,  Kasım-2010 Jenerik Dosyası | Kapak | İçindekiler | Editörden |

Boudaoud Abid
1- Ziyanid Sultanları tarafından Tilimsan’da Kurulan Vakıflar (633-962h/1335-1554 J.-C.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_179
  Özet   Tam Metin
Abdülmennan Altuntaş
2- Osmanlı Loncalarının Dünyası: Tekel Meselesi

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_212
  Özet   Tam Metin
İsmail Aslan
3- 19. Yüzyılda Selanik’in Gölgesinde Bir Liman Şehri: Kavala

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_123
  Özet   Tam Metin
Mesut Ayar
4- Kırklareli (Kırkkilise) Mekteb-i İdadisi

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_221
  Özet   Tam Metin
Nurgül Bozkurt
5- Maârif Salnâmelerine Göre Kütahya Sancağı'nda Eğitim-Öğretim (H.1316-1321/M.1898-1904)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_161
  Özet   Tam Metin
Nuri Çevikel
6- Çanakkale Muharebelerine Dair Gayriresmi Yeni Bir Belge: “HÂTIRÂT-I ESÂRET”

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_204
  Özet   Tam Metin
Ahmet Efiloğlu - Raif İvecan
7- Rum Emvâl-i Metrûkesinin İdaresi

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_223
  Özet   Tam Metin
İbrahim Erdal
8- Batı Avrupa (İngiltere - Fransa) ile Yugoslavya, Makedonya ve Macaristan Kamuoyunda Balkan Antantı

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_185
  Özet   Tam Metin
Mehmet Evsile
9- Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinde Dış Politika Konusunda Yapılan Tartışmalar

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_127
  Özet   Tam Metin
Mohamed Salah Harzallah
10- Ondokuzuncu Yüzyıl Amerikasında İrlandalılık Alanları

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_168
  Özet   Tam Metin
Hidayet Kara - Sami Yuca
11- Cumhuriyetin İlk Nüfus Sayımına Göre Iğdır’da Nüfusun Demografik Yapısı

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_218
  Özet   Tam Metin
Ömer Karakaş
12- Serbest Cumhuriyet Fırkasının Manisa Vilayetinde Teşkilatlanması ve 1930 Belediye Seçimleri

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_233
  Özet   Tam Metin
Hüseyin Kayhan
13- Beylikler Devrinde Tıp Bilimi ve Hekimler

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_197
  Özet   Tam Metin
İsmail Kıvrım
14- Osmanlı Döneminde Gümüşhane ve Çevresinde Kurulan Para Vakıfları

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_214
  Özet   Tam Metin
Ali Kozan
15- Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin’e İzafe Edilen Bir Risale: Risâle-i Bedreddîn

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_173
  Özet   Tam Metin
Tuğrul Özcan
16- 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı Sırasında Yaşanan Sağlık Sorunları

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_166
  Özet   Tam Metin
Selim Hilmi Özkan
17- XVI. Yüzyıl Sonlarında Tomarza, Tomarza ve Kayseri Çevresinde Oğuzlar

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_182
  Özet   Tam Metin
Tahir Sevinç
18- 17.Yüzyıl Sonlarında Başarısız Bir Sefer Girişimi: 1695 Mora Seferi

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_139
  Özet   Tam Metin
Hasan Ali Şahin
19- Asur Ticaret Kolonileri Devrinde Nevşehir Yöresinde Varlığını Sürdüren WAŠHANİA Krallığı

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_68
  Özet   Tam Metin
Ahmet Yüksel
20- İki Soruşturma Arasında Bir Osmanlı Savcı Muavini

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_180
  Özet   Tam Metin
Murat Yümlü
21- Yüzellilikler Meselesi, Mesud Fani ve Risalesi Üzerine Bir İnceleme

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_157
  Özet   Tam Metin
Ethan L. Menchinger
22- Ahmet Vasıf Efendi'nin İspanya'ya Dair Sefaretnamesi

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_112
  Özet   Tam Metin