International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 3

Editör
Osman KÖSE 

Editör Yardımcısı
Tamer BALCI - İbrahim SERBESTOĞLU 

Ankara,  Eylül-2015 Jenerik Dosyası | Kapak | İçindekiler | Editörden |

Fevzi Çakmak
1- Halkevlerinin Kapatılması ve Cumhuriyet Halk Partisi Mallarına El Konulması

Doi Number :10.9737/historyS1531
  Özet   Tam Metin
Recep Çelik
2- Gümüşhane Sancağı: Askeri, İktisadi ve İdari Durum Üzerine Bazı Tespitler (1914-1918)

Doi Number :10.9737/historyS1560
  Özet   Tam Metin
Süleyman Demirci - Fehminaz Çabuk
3- Hemavend Kürt Aşireti’nin Musul Vilâyeti ve Osmanlı-İran Sınır Boylarındaki Eşkıyalık Faaliyetlerine Dair Bir Değerlendirme (1863-1916)

Doi Number :10.9737/historyS1672
  Özet   Tam Metin
Uğur Demlikoğlu
4- 18. Yüzyılda Erzurum Tophânesi ve Top Dökümü

Doi Number :10.9737/historyS1567
  Özet   Tam Metin
Mohd Yaseen Gada
5- Birinci Haçlı Seferinin İhaneti

Doi Number :10.9737/historyS1728
  Özet   Tam Metin
Murat Kasapsaraçoğlu
6- 1956 Süez Kanalı Krizi Döneminde Türkiye’den Geçmesi Planlanan Petrol Boru Hatları

Crusades, Jerusalem, Papacy, Islam, Muslims, Seljuks
  Özet   Tam Metin
Salih Kış
7- Osmanlı Devleti’nde İlk Maden Mektebi ve Maden Mühendisi Eğitimi

Doi Number :10.9737/historyS1513
  Özet   Tam Metin
Soyalp Tamçelik
8- Kıbrıs’ta Olası Bir Anlaşmada Yer Değiştiren Kişilerin Durumu ve Özellikleri

Doi Number :10.9737/historyS1579
  Özet   Tam Metin
Özgür Türker - Abdolvahid Soofizadeh
9- Gürcistan’ın Rus Himayesine Girmesi ve Sonuçları: Georgiyevsk Antlaşması’ndan Ağa Muhammed Han’ın Tiflis Seferi’ne

Doi Number :10.9737/historyS1546
  Özet   Tam Metin
Doğan Yörük - Aynur Karadoğan
10- Çayan Derbendi’nde Demografik Eğilimler (1840-1845)

Doi Number :10.9737/historyS1608
  Özet   Tam Metin
Hülya Çelik
11- Serkan Yazıcı, Osmanlı’dan Günümüze İletişimde Bir Lider: Ericsson Türkiye, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2014.

Doi Number :10.9737/historyS1691
  Özet   Tam Metin
Füsun Gülsüm Genç
12- Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Bülent ÖZDEMİR?, Olaylar, Kahramanlar, Sevinç ve Acı TARİH ŞAHİT OLSUN, Yitik Hazine Yayınları, İstanbul 2014, 232 sayfa.

Doi Number :10.9737/historyS1522
  Özet   Tam Metin