International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 4

Editörler

Osman KÖSE 

Tamer BALCI

İbrahim SERBESTOĞLU

 

Ankara, Aralık-2015Jenerik Dosyası | Kapak | İçindekiler | Editörden |

Gürbüz ARSLAN
1- Osmanlı Devleti’nin Dış Borçları ve Yeniden Yapılandırma Süreci (1930-1933)

DOI Number: 10.9737/hist.20152715321
  Özet   Tam Metin
İbrahim Halil AYTAR, Hasan KENDİRCİ
2- 19. Yüzyılda Tarsus Kenti’nin Ekonomik Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme

DOI Number: 10.9737/hist.20152715322
  Özet   Tam Metin
Şefaattin DENİZ
3- Sakız Mecidiye Camii'nin İnşaat Süreci ve Açılışı

DOI Number: 10.9737/hist.20152715324
  Özet   Tam Metin
Yunus ÖZGER
4- Sicill-i Ahvâl Defterlerinde Kayıtlı Bayburtlu Osmanlı Devlet Memurları

DOI Number: 10.9737/hist.20152715324
  Özet   Tam Metin
Mustafa SARI
5- Adapazarı’nda Muhaceret (1877-1908)

DOI Number: 10.9737/hist.20152715325
  Özet   Tam Metin
Fatih TUĞLUOĞLU
6- 1939 Büyük Anadolu Zelzelesi ve Erzincan Vilayetinde Yardım Faaliyetleri

DOI Number: 10.9737/hist.20152715326
  Özet   Tam Metin
Süleyman UYGUN
7- 19. Yüzyılda Anadolu’dan İstanbul’a Olan Mevsimlik Ermeni İşçi Göçleri

DOI Number: 10.9737/hist.20152715327
  Özet   Tam Metin
Özgür YILMAZ
8- Erzurum Fransız Konsolosu Challaye’nin Kırım Savaşı Döneminde Askerî İstihbarat Faaliyetleri (1853-1854)

DOI Number: 10.9737/hist.20152715328
  Özet   Tam Metin
Mohd Yasin GADA
9- Tanıtılan Kitap: Ali Abunimah, The Battle for Justice in Palestine, Chicago, Illinios: Haymarket Books, 2014, pp. 224, ISBN: 9781608463244 (Paperback).

  Özet   Tam Metin
Bünyamin KOCAOĞLU
10- Tanıtılan Kitap: Nurten Çetin, Son Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa, Atatürk Araştırma Merkezi Yayın., Ankara, 2015.

  Özet   Tam Metin