International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: 5

Editör
Osman KÖSE 

Editör Yardımcısı
Tamer BALCI – İbrahim SERBESTOĞLU

Samsun,  Eylül-2013Jenerik Dosyası | Kapak | İçindekiler | Editörden |

Mustafa Alican
1- Artuklular Döneminde Meyyâfârikîn (Silvan)

Doi Number :10.9737/historyS873
  Özet   Tam Metin
Figen Atabey
2- Lozan’dan Kalma Boğazlar Sorununun Çözümü: Montreux Boğazlar Sözleşmesi

Doi Number :10.9737/historyS972
  Özet   Tam Metin
Sezai Balcı
3- Osmanlı Devlet Teşkilâtında Haremeyn Tercümanlığı

Doi Number :10.9737/historyS1030
  Özet   Tam Metin
Ümit Çelik
4- Soğuk Savaş’tan Libya Operasyonu’na NATO - Avrupa Birliği İlişkileri

Doi Number :10.9737/historyS1043
  Özet   Tam Metin
İbrahim Hakan Dönmez
5- Yerli ve Batılı İki Seyyahın Gözüyle Osmanlı Kadını: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Doi Number :10.9737/historyS960
  Özet   Tam Metin
Ebru Mandacı Uncu
6- Eski Mezopotamya’da Tıp

Doi Number :10.9737/historyS1034
  Özet   Tam Metin
Mustafa Müjdeci - Cem Karakılıç
7- Atatürk’ün Okul, Silah ve Dava Arkadaşı Miralay Lütfi Müfit Özdeş: Hayatı ve Askerî-Siyasî Faaliyetleri

Doi Number :10.9737/historyS1009
  Özet   Tam Metin
Muharrem Öztel
8- Tanzimat Dönemi ve Sonrasında İstanbul Et Piyasasını Düzenlemek İçin Alınan Tedbirler

Doi Number :10.9737/historyS1025
  Özet   Tam Metin
Emine Pancar
9- 1921 Yılında Yörük Ali Efe'nin Cephe Gerisinde Yürüttüğü Faaliyetler

Doi Number :10.9737/historyS963
  Özet   Tam Metin
Selma Pehlivan
10- Urartu Krallığı ve Dış Politikası: I. Sarduri (MÖ 844-828), İşpuini (MÖ 828-810) ve Menua (MÖ 810-785) Dönemi

Doi Number :10.9737/historyS1047
  Özet   Tam Metin
Serdar Sakin - Hikmet Zeki Kapçı
11- İngiltere, Nesturiler ve İç Toprak Projesi

Doi Number :10.9737/historyS856
  Özet   Tam Metin
Ulaş Töre Sivrioğlu
12- İslâm Kaynaklarına Göre Nuşirevân-ı Âdil

Doi Number :10.9737/historyS858
  Özet   Tam Metin
Faruk Söylemez
13- Malatya Mutasarrıfı Rişvanzade Abdurrahman Paşa’nın Terekesi

Doi Number :10.9737/historyS1044
  Özet   Tam Metin
Eyyub Şimşek
14- Kırım Savaşı’nın Trabzon Eyaleti’ne Toplumsal Etkileri

Doi Number :10.9737/historyS957
  Özet   Tam Metin
Koshim Yesmagambetov
15- МУСТАФА ЧОКАЙ О ТУРЦИИ 20–30-Х ГОДОВ ХХ В.

Doi Number :10.9737/historyS1056
  Özet   Tam Metin
Gregg Carter
16- Anxiety De Jour: Manufacturing Anti-Muslim Sentiment in Post-9/11 American Society

Doi Number :10.9737/historyS940
  Özet   Tam Metin
Tunay Karakök
17- Hizmetli, Mustafa, Tarihte Şehir ve Pazar, (Araştırma Yayınları, 2012), 432 sayfa, 978-605-4495-24-5.

Doi Number :10.9737/historyS736
  Özet   Tam Metin