International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 5

Editör
Osman KÖSE 

Editör Yardımcısı
Tamer BALCI – İbrahim SERBESTOĞLU

Samsun,  Eylül-2014Jenerik Dosyası | Kapak | İçindekiler | Editörden |

Mustafa Akkaya
1- Üsküdar’da Bir Cerrah Ailesi

Doi Number :10.9737/historyS1399
  Özet   Tam Metin
Kadir Arslanboğa - H. Ahmet Arslantürk
2- Osmanlı Yönetiminde Kıbrıs Adası’nın Ağustos 1598 ile Nisan 1599 Tarihleri Arasındaki Gelir ve Giderlerinin Tahlili

Doi Number :10.9737/historyS749
  Özet   Tam Metin
Cengiz Atlı
3- Türk Siyasi Hayatının Ardında Kalan İsim: Mustafa Abdulhalik Renda

Doi Number :10.9737/historyS1433
  Özet   Tam Metin
Mithat Aydın
4- II. Abdülhamid Döneminde Manastır Vilayetinde Rüşdiye Okullarının Gelişimi

Doi Number :10.9737/historyS1409
  Özet   Tam Metin
Çağatay Benhür
5- Türk Askeri Heyetinin Sovyetler Birliği Gezisi (1934)

  Özet   Tam Metin
Zeynep Oral Çakmakçı
6- Kazı Buluntuları Işığında Ortaçağ Bizans Camcılığında Boğumlu (Bilezik) Boyunlu Şişeler

Doi Number :10.9737/historyS1402
  Özet   Tam Metin
Sabit Dokuyan
7- Anıtkabir Nasıl İnşa Edildi? Süreç ve Tartışmalar

Doi Number :10.9737/historyS1283
  Özet   Tam Metin
Ali Kaşıyuğun - Mustafa Çolak
8- Savaş ve Propaganda: Birinci Dünya Savaşı’nda Alman Propagandası

Doi Number :10.9737/historyS1418
  Özet   Tam Metin
Nuray Özdemir
9- Türk Kadınına Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı Tanınması Üzerine Yapılan Kutlamalar

Doi Number :10.9737/historyS1305
  Özet   Tam Metin
Sadiye Tutsak
10- Milli Mücadele Yıllarında Suriye’deki Gelişmelerin Güney Cephesi ve Ankara Hükümeti Açısından Önemi -II

Doi Number :10.9737/historyS1347
  Özet   Tam Metin
Ali Rıza Yağlı
11- Timurlularda Vezîrlik Müessesesi ve Hâce Gıyaseddin Pir Ahmed Hafî

Doi Number :10.9737/historyS1324
  Özet   Tam Metin
Serkan Yazıcı
12- Sultan II. Abdülhamid Örneğinde Tarihsel Algılamanın Değişimi

Doi Number :10.9737/historyS1503
  Özet   Tam Metin
Mehmet Ali Yıldırım
13- II. Abdülhamid Devri Taşra İdâdîlerinde Mesleki Eğitim Denemesi

Doi Number :10.9737/historyS1332
  Özet   Tam Metin
Ahmet Yiğit
14- III. Ahmet Dönemi Huzur Güreşleri ve Güreşler İçin Yapılan Ceyb-i Hümayun Harcamaları

Doi Number :10.9737/historyS1387
  Özet   Tam Metin
Necati Çavdar
15- Fahri Sakal, Çok Partili Döneme Geçişte Tek Partinin Muhalefet Anlayışı, Etüt Yayınları, Samsun, 2008, 254 s.

Doi Number :10.9737/historyS1388
  Özet   Tam Metin