International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 6

Baş Editörler

Osman KÖSE 

İbrahim SERBESTOĞLU

 

Samsun, Aralık-2020Kapak | Jenerik | Editörden |

Akın Temür - Davut Yiğitpaşa
1- Neoklaudiopolis Antik Kenti ve Territoryumu 2019 Yüzey Araştırması ve Envanter Çalışmaları

DOI Number: 10.9737/hist.2020.946
  Özet   Tam Metin
Gökhan Kağnıcı
2- Asur Kral Yazıtlarında Hayvanlar: Siyasi ve Edebi Kayıt Geleneği Üzerine Bir Değerlendirme

DOI Number: 10.9737/hist.2020.947
  Özet   Tam Metin
Arafat Yaz
3- Mervânî Hükümdarı Ebü'l-Kasım Nizâmüddîn Nasr

DOI Number: 10.9737/hist.2020.948
  Özet   Tam Metin
İlhan Gök
4- Eyalet Ahkâm Defterleri Çerçevesinde Akçaabat’ın Sosyal ve Hukuki Durumu (1742-1800)

DOI Number: 10.9737/hist.2020.949
  Özet   Tam Metin
Miraç Tosun
5- Üçüncüzade Ömer Paşa’nın Kariyeri ve Ölümüne Ait Kayıtlar Hakkında Bazı Gözlemler

DOI Number: 10.9737/hist.2020.950
  Özet   Tam Metin
Gürsoy Şahin
6- İngiliz Gezginlere Göre XIX. Yüzyılda Osmanlı Ülkesinde Sağlık Koşulları

DOI Number: 10.9737/hist.2020.951
  Özet   Tam Metin
Ercimet Sarıay
7- XIX. Yüzyılda Orta Anadolu’da Aşiret Huzursuzluğu: Türkânlı Aşireti Örneği

DOI Number: 10.9737/hist.2020.952
  Özet   Tam Metin
Kaya Göktepe
8- Osmanlı Sosyoekonomik Hayatında Uyuşturucu Madde Kaynaklarının Arz Boyutu: Haşhaş ve Kenevir Bitkisi

DOI Number: 10.9737/hist.2020.953
  Özet   Tam Metin
Mustafa Mesut Özekmekçi
9- Bazı Osmanlı Nüfus Defterlerinde Mim (م )ve Çeşitli Harfler ile Özel İşaretlerin Kullanımına Dair

DOI Number: 10.9737/hist.2020.954
  Özet   Tam Metin
Serap Taştekin
10- Osmanlı Batı Anadolusu’ndan Avrupa’ya Krom Kaçakçılığı (1848-1914)

DOI Number: 10.9737/hist.2020.955
  Özet   Tam Metin
Yunus Özger
11- Osmanlı Taşra Yönetiminde Bir İktidar Mücadelesi Örneği: İzmit Mutasarrıfı Selim Sırrı Paşa’nın Karamürsel Kaymakamı İle Yönetim Çatışması

DOI Number: 10.9737/hist.2020.956
  Özet   Tam Metin
Kubilay Hamzaoğlu
12- XIX. Yüzyılda Trabzon Vilayeti’nde Kaçakçılık Güzergâhları ve Rotaları

DOI Number: 10.9737/hist.2020.957
  Özet   Tam Metin
Hürü Sağlam Tekir
13- Osmanlıda Kimsesiz ve Yoksul Çocuklara Anne Şefkati: Irzahane

DOI Number: 10.9737/hist.2020.958
  Özet   Tam Metin
Kasım Hızlı
14- Şura-yı Devlet Azası Cavit Bey Cinayetinin Fransız Basınındaki Yansımasına II. Abdülhamid’in Tepkisi

DOI Number: 10.9737/hist.2020.959
  Özet   Tam Metin
Kemal Demir
15- Tarihsel Süreçte “Personel Yönetimi”: Geç Osmanlı Dönemine İlişkin Bir Arşiv Araştırması

DOI Number: 10.9737/hist.2020.960
  Özet   Tam Metin
Hikmet Öksüz - Ahmet Köksal
16- Birinci Dünya Savaşı’nda Alman Propaganda Albümlerine Bir Örnek: “Album De La Grande Guerre”

DOI Number: 10.9737/hist.2020.961
  Özet   Tam Metin
Kamelya Tekne
17- Polonya Tatarlarının Matbuat Hayatından: Rocznik Tatarski (Tatar Yıllığı)

DOI Number: 10.9737/hist.2020.962
  Özet   Tam Metin
N. Selcen Korkmazcan
18- İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya’nın Balkan Seferi Öncesinde İnönü- Hitler Mektuplaşması

DOI Number: 10.9737/hist.2020.963
  Özet   Tam Metin
Esra Türe
19- Avrupa Konseyi-Türkiye İlişkilerinin Türk Basınında Yansımaları (1980-1984)

DOI Number: 10.9737/hist.2020.964
  Özet   Tam Metin
Esra Özsüer
20- Siyasetin İzdüşümünde Son Dönem Yunan Tarihçiliği ve Temel Meseleleri

DOI Number: 10.9737/hist.2020.965
  Özet   Tam Metin
Zafer Sever
21- Sibir Hanlığı ve İslâmiyet

DOI Number: 10.9737/hist.2020.966
  Özet   Tam Metin
Ökkeş Hakan Çetin - Emine Ünzile Çelik
22- Elbise-i Atika-i Osmaniye

DOI Number: 10.9737/hist.2020.967
  Özet   Tam Metin
Mesut Dündar - Yusuf Acıoğlu
23- Gelibolu Saruca Paşa Hamamı Üzerine Gözlemler

DOI Number: 10.9737/hist.2020.968
  Özet   Tam Metin
Fuat Şancı
24- Malatya'nın Aspuzu Bağlarında İki Yitik Bağ Evi

DOI Number: 10.9737/hist.2020.969
  Özet   Tam Metin
Erol Yüksel - Sevgi Satı
25- İkinci Dünya Savaşı’nda Türk Gazetecilerin Londra ve Berlin Gezileri ve İzlenimleri (1939-1942)

DOI Number: 10.9737/hist.2020.970
  Özet   Tam Metin
Emel Yıldız
26- Van Gölü Çarpanak Adası’ndaki Saint Jean Baptiste Kilisesi’nin Yazıt Çözümlemeleri İle Birlikte Taş Bezemeleri

DOI Number: 10.9737/hist.2020.971
  Özet   Tam Metin
Fatih Tuğluoğlu
27- İdamların Yıldönümü ve AP Genel Merkezinin Tahrip Edilmesi(1962)

DOI Number: 10.9737/hist.2020.972
  Özet   Tam Metin