International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: 6

Editör
Osman KÖSE 

Editör Yardımcısı
Tamer BALCI – İbrahim SERBESTOĞLU

Samsun,  Kasım-2013Jenerik Dosyası | Kapak | İçindekiler | Editörden |

Mehmet Kaya
1- Balkan Savaşları Sırasında Anadolu’ya Göçler ve Karşılaşılan Sorunlar

Doi Number :10.9737/historyS987
  Özet   Tam Metin
Mehmet Köseoğlu
2- Nüfus Kaynakları ve Sözlü Tarih Kaynaklarına Göre Balkan Savaşları Sırasında Kosova’dan Samsun’a Göçler

Doi Number :10.9737/historyS1039
  Özet   Tam Metin
Miloš Lukovic
3- Balkanlarda Besicilerin Transhumance Hareketleri ve Balkan Savaşları’nın Besicilerin Mevsimsel Hareketlerine Etkisi

Doi Number :10.9737/historyS1042
  Özet   Tam Metin
Ömer Metin - Liliana Boscan Altın
4- Türkiye ve Romanya Yol Ayrımında: Bölünmüş Balkanlar (1944-1947)

Doi Number :10.9737/historyS1046
  Özet   Tam Metin
Cengiz Mutlu
5- Balkan Savaşları’ndan Sonra Selanik Musevileri (1912-1943)

Doi Number :10.9737/historyS1027
  Özet   Tam Metin
Tuncay Öğün - Alfina Sibgatullina
6- Türklerin ve Rusların Gözüyle 100’üncü Yılına Girerken Karadeniz Baskını ve Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’na Girişi

Doi Number :10.9737/historyS1062
  Özet   Tam Metin
Kemal Saylan
7- Bir Mültecinin Balkan İzlenimleri (1849-1851)

Doi Number :10.9737/historyS958
  Özet   Tam Metin
Serap Toprak
8- Bulgaristan'ın Bağımsızlığında Rusya'nın Rolü

Doi Number :10.9737/historyS1035
  Özet   Tam Metin
Mustafa Çolak
9- Müttefik Almanya ile İhtilaf: Ermeni Meselesi

Doi Number :10.9737/historyS1127
  Özet   Tam Metin
Hasan Ş. Haştemoğlu - İlker Erkan
10- Tarihsel Süreçte Türkiye’de Demiryolu İstasyon Binaları ve Isparta- Burdur Örneği

Doi Number :10.9737/historyS912
  Özet   Tam Metin
Salih İnci
11- Heybeliada Ruhban Okulu’nda Yapılan Tezler

Doi Number :10.9737/historyS1028
  Özet   Tam Metin
Bünyamin Kocaoğlu
12- Mütareke Basınında Ermeni Meselesi Tartışmaları

Doi Number :10.9737/historyS1085
  Özet   Tam Metin
Mustafa Şahin
13- Büyük Selçuklu Devleti Vezîri Nizâmü’l-Mülk’ün Siyasal, Sosyal, Dinî ve Kültürel Hayattaki Rolü (1018-1092)

Doi Number :10.9737/historyS962
  Özet   Tam Metin
Huriye Emen
14- Orlando Figes, Karanlıkta Fısıldaşanlar, Stalin Rusya’sında Özel Yaşam, Çeviren: Nurettin Elhüseyni, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2011, 741s.

Doi Number :10.9737/historyS1045
  Özet   Tam Metin
Ümit Çelik
15- R. G. Collingwood, Tarih Tasarımı, Çeviren: Kurtuluş Dinçer, Doğu Batı Yayınları, Ankara 2007, 432 s

Doi Number :10.9737/historyS1008
  Özet   Tam Metin