International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 8

Editörler

Osman KÖSE 

İbrahim SERBESTOĞLU

 

Ankara, Kasım-2018Kapak | Editörden | Jenerik | İçindekiler |

Volkan Aksoy
1- Halifeliğin Kaldırılması ve Abdülmecid Efendinin Sürgün Edilmesinin İstikbal Gazetesine Yansıması

DOI Number: 10.9737/hist.2018.661
  Özet   Tam Metin
Yahya Bağçeci
2- Nil Savaşı

DOI Number: 10.9737/hist.2018.662
  Özet   Tam Metin
Hadi Belge
3- Alman Kolonyal Politikaları ve Protestan Misyonerliği İçin Bir Örnek: Amasya Atabey Çiftliği (1879 - 1919)

DOI Number: 10.9737/hist.2018.663
  Özet   Tam Metin
Mehmet Çelik
4- Kimlik ve Siyasallaşma Bağlamında Lübnan’daki Şii Toplumu

DOI Number: 10.9737/hist.2018.664
  Özet   Tam Metin
Mustafa Edip Çelik
5- Türkiye’nin Sadabad Paktı Ekseninde Şekillenen Ortadoğu Politikası

DOI Number: 10.9737/hist.2018.665
  Özet   Tam Metin
Mehmet Evsile
6- Cumhuriyet Döneminde Sanayileşme Faaliyetleri (1923-1950)

DOI Number: 10.9737/hist.2018.666
  Özet   Tam Metin
Feyza Kurnaz Şahin
7- Cumhuriyet Dönemi Dış Ticaret Politikası ve Bir Örgütlenme Örneği: Türkofis ve Faaliyetleri (1934-1939)

DOI Number: 10.9737/hist.2018.668
  Özet   Tam Metin
Edip Uzundal
8- Osmanlı İlmiye Teşkilatından Bir Portre: Şeyhülislam Halil Efendi ve Terekesi

DOI Number: 10.9737/hist.2018.669
  Özet   Tam Metin
Mesut Yolal
9- Osmanlı Devleti’nin Son Zamanlarında Eğlencenin ve Kumarın Bir Çeşidi Olarak Tombala

DOI Number: 10.9737/hist.2018.670
  Özet   Tam Metin
Nadir Yurtoglu
10- Türkiye Cumhuriyeti’nde Çay Yetiştiriciliği ve Çay Politikaları (1923-1960)

DOI Number: 10.9737/hist.2018.671
  Özet   Tam Metin
Çiğdem Gürsoy
11- Osmanlı Esnaf ve Avarız Sandıklarının Günlük Hayata Katkısı

DOI Number: 10.9737/hist.2018.667
  Özet   Tam Metin