Editörler

  1. Anasayfa
  2. Editörler

Editörler

Editörler

Türkan Polatçı Demirkol, (Doç. Dr. Çankırı Karatekin Üniversitesi, Türkiye)

Yakup Yılmaz (Dr.; Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye)

Dil Editörleri

Yasemin Ulutürk, (Dr.; Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye

M. Edip Çelik, (Doç. Dr.; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Türkiye)

Senem Gürkan; (Arş. gör. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye)