Yıl:2014   Cilt: 6   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 598

Serdar Genç

Edremit Hanları ve Hanların Misafirleri (16-19. YY.)

Edremit şer´iyye sicilleri ile Osmanlı Arşiv belgelerinden yararlanılarak yazılan çalışmada, 16. yüzyıldan itibaren Edremit´te faal olan hanlar, bu hanların sahipleri, bulundukları mevki, kapasiteleri, hanlardaki görevliler ve hanlarda konaklayan kimseler incelenmiştir. Çalışmada hanların yalnızca geçici olarak ikamet edilen yerler değil aynı zamanda ticaret erbabının birbiriyle bağlantı kurmalarına imkan sağlayan önemli bir buluşma merkezi oldukları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Edremit, Hanlar, Edremit Hanları, Osmanlı Devleti

Doi Number :10.9737/historyS1421


Edremit Inns and Their Guests (16th-19th Century)

Relying on the Ottoman court records of Edremit and primary documents from the Ottoman archives, this article examines the active Inns, their capacity and their owners along with the people stayed in them between the sixteenth and the nineteenth centuries. This study presents that these Inns were not only a place to stay for the merchants but also a place for developing business networks.

Keywords: Edremit, Inns, Karavanserai, Ottoman Empire

Doi Number :10.9737/historyS1421


737