Yıl:2013   Cilt: 5   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 501

Enver Paşa´nın Bolşeviklerle Görüşmeleri (1919-1920)

Tuğrul Özcan

Bu makale Enver Paşa´nın Bolşeviklerle görüşmelerini incelenmektedir. Bolşevikleri İngiliz kolonisi Hindistan´a karşı ortak harekete geçmek için ikna eden Enver Paşa, Orta Asya´da Turan imparatorluğu kurma planını gizleyerek Bolşeviklerden silah ve mühimmat elde etmeyi başarmıştır. Ayrıca bu makalede tarafların görüşmelerdeki bek-lentileri, silah ve mühimmat temini konusunda yapılacak işbirliği, Türkistan, Hindistan ve Afganistan´da kurulması planlanan ihtilal teşkilatlarının çalışma şekilleri ve lider kadroları ayrıntılı olarak verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Enver Paşa, Moskova, Bolşevik ihtilali, Turan imparatorluğu

Doi Number :10.9737/historyS907


Enver Pasha´s Meetings with the Bolsheviks (1919-1920)

This article examines former Ottoman Minister of War Enver Pasha´s meetings with the Bolsheviks. While his actual plan was to create a Turkish empire in Central Asia, Enver Pasha persuaded the Bolsheviks to jointly move against the British colony of India and received weapons and ammunition from the Bolsheviks. The article also details the expectations of both sides, collaboration to gather weapons and ammunition, and the leadership and work styles of the planned revolutionary organizations in Turkestan, India and Afghanistan.

Keywords: Enver Pasha, Moscow, Bolshevik Revolution, Turan Empire

Doi Number :10.9737/historyS907


353