Yıl:2012   Cilt: 4   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 399

Murat Tural

Geç Roma İmparatorluğu´nun Anayasası

Bizans İmparatorluğu veya Doğu Roma İmparatorluğu, diğer Ortaçağ devletleri gibi, yazılı resmi bir anayasaya asla sahip olmadı. Hıristiyan Roma İmparatorluğu ise Tanrı´nın Krallığı´nın bir yansıması olarak kabul ediliyordu. Bizans teorisine göre evrendeki, dini ve laik olsun tüm yetkinin kaynağı Tanrı idi. İmparator prensip olarak seçiliyordu. Buna çoğunlukla senato, ordu ve insanlar birlikte karar veriyorlardı. İmparator tahta geçtikten sonra, onu görevden alabilecek hiçbir yasal yol bulunmuyordu. Bununla birlikte Roma senatosu Roma siyasi kurumlarının en önemlisiydi. Tarihi boyunca senatonun gücü arttı veya azaldı. Buna ek olarak kilise ve patrik de yönetimde önemli bir rol oynadı.

Anahtar Kelimeler: Roma, Bizans, Senato, Kilise, Anayasa

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_582


J. B. Bury, The Constitution of the Later Roman Empire, London: Cambridge University Press. 1910: 49 pages.

The Byzantine Empire, like other medieval states, never possessed a written official constitution summarizing the basic organization of its government. The Christian Roman Empire was considered to be an imitation of the Kingdom of Heaven. According to the Byzantine theory, the source of all authority in the universe, both religious and secular, was God. The emperor was elected in principle. Generally, the Senate, the army, and the people co-operatively selected the emperor. Once an emperor was enthroned, there was no constitutional way to depose him. Besides, the Roman senate was Rome's most important Roman political institution. The power of the senate waxed and waned throughout its history. In addition to this, Church and the Patriarch played an important part in the administration.

Keywords: Roman, Byzantine, Senate, Church, Constitution

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_582


24