Yıl:2013   Cilt: 5   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 476

Geçmişten Bugüne Üsküdar Ayazma Mahallesi´nde Yapı-Mekan İlişkisi

Murat Yıldız

Bu makale Bizanslılar döneminde üst düzey idarecilerin tercih ettiği yazlık bir mekan olan Ayazma´nın dini ve siyasi öneminin Osmanlılar döneminde de devam ettiğini mahallenin tarihini inceleyerek ortaya koymaktadır. Üsküdar´da, Şemsi Paşa ile İhsaniye arasında yer alan Ayazma (kutsal su) Mahallesi, Boğaziçi ve Marmara´ya nâzır bir konumdadır. Mahalle Rüstem Paşa Ailesi tarafından çeşme, yol, mektep gibi vakıf kurumları ve şahsî kullanımlarına ait saray ve onun bahçesi ile mamur edilmiştir. 18. yüzyılın ikinci yarısında saray bahçesi üzerinde kurulan camii ise o günden bugüne kadar Üsküdar´ın silueti olarak kalmayı başarmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ayazma, Ayazma Sarayı, Ayazma bahçesi, Şerefâbâd Kasrı, Üsküdar

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_715


From Past to Present Structure and Place Relationship in the Ayazma District of Üsküdar

The senior Byzantine administrators used the Ayazma (holy water) district of Uskudar as a summer residential place. This article examines the history of Ayazma and argues that the religious and political significance of Ayazma was carried to the Ottoman period. The district of Ayazma in Üsküdar is located between Şemsi Paşa and İhsaniye districts and it overlooks the Bosphorous and the Marmara Sea. The Rüstem Pasha family improved the district with their charity and built a water fountain, a school, and the road along with a palace and a garden. The mosque built in the palace garden in the second half of the 18th century has ever since remained as the silhouette of Üsküdar.

Keywords: Ayazma, Ayazma Palace, Garden of Ayazma, Şerefâbâd Kasrı, Uskudar

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_715


155