Yıl:2013   Cilt: 5   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 475

H. 1015/1016 (M. 1606/1607) Tarihli İstanbul Gümrük Defteri

Zübeyde Güneş ,Yağcı

Bu çalışmada 1606/1607 tarihli İstanbul gümrük defterleri incelenerek Osmanlı Devleti´nde Karadeniz köle ticaretinin boyutu ve özellikleri ortaya konmaktadır. Karadeniz limanlarından gelen kölelerin yaşlarına göre sınıflandırılarak, köle ticaretinden alınacak vergilerin ayrıntılı şekilde kanunla belirlenmiş olması ve bu ticaretten yüksek meblağda vergi geliri elde edilmesi Karadeniz köle ticaretinin ciddi boyutlara ulaştığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Gümrük defteri, Karadeniz, Köle Ticareti

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_852


H. 1015/1016 (M. 1606/1607) Dated Istanbul Customs Register

This study examines the Istanbul custom registers of 1606/1607 and presents the scope of Black Sea slave trade and its features in the Ottoman Empire. The classification of slaves according to their ages, the detailed description of various types of slave trade taxes in the laws and the large sum of tax revenue gained from the slave trade indicates that the high volume of Black Sea slave trade.

Keywords: Ottoman Empire, Custom Register, Black Sea, Slave Trade

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_852


123